Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 865

  • Změny ve třídění vysoce účinných filtrů atmosférického vzduchu 

   Autor: Hemerka J.; Vybíral P.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   Autoři se v příspěvku zaměřují na oblast vysoce účinné filtrace. Nejprve stručně shrnují teoretické základy filtrace ve vláknité vrstvě, vysvětlují jednotlivé odlučovací principy a souvislost mezi frakční odlučivostí ...
  • Leichte Elementfassade auf Holzbasis zur Modernisierung von Nichtwohnhäusern 

   Autor: Tywoniak J.; Bureš M.; Volf M.; Hejtmánek P.; Nováček J.; Lupíšek A.
   (Ernst & Sohn, 2016)
   Der Beitrag befasst sich mit der Entwicklung einer Systemlösung für den Ersatz alter nichttragender Außenwände der Nichtwohnbauten aus den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Hauptidee war, ein vorgefertigtes Produkt ...
  • Výroba a zkoušení desek z lehkého textilií vyztuženého betonu 

   Autor: Cibulka T.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2019)
   Článek se zabývá lehkým betonem vyztuženým vlákny usměrněnými v podobě sítě a jeho aplikací v tenkostěnných konstrukcích. Součástí experimentálního výzkumu byla výroba zkušebních vzorků v podobě tenkostěnných desek a dále ...
  • Komplexní renovace funkcionalistického obytného domu s ohledem na energetickou efektivitu, vnitřní prostředí objektu a památkovou hodnotu území 

   Autor: Mertenová K.; Augustin M.
   (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2016)
   Vzorová pilotní renovace domu z roku 1937 proběhla s ohledem na památkovou hodnotu území. Bylo dosaženo parametrů pasivního standardu u jednotlivých konstrukcí i celé stavby. Řadová sekce byla termicky separována. Potřeba ...
  • Školy s téměř nulovou potřebou energie - ukázky realizovaných staveb ze zahraničí 

   Autor: Mertenová K.
   (Centrum pasivního domu, 2016)
   Ve školách stráví většina populace několik let života. Jejich problémem je, a to nejen v České republice, zajistit při nízké energetické náročnosti provozu kvalitní vnitřní prostředí, které má výrazný vliv na zdraví a ...
  • Lehký beton z pórovitého kameniva s rozptýlenou výztuží 

   Autor: Cibulka T.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2020)
   Betonové zdivo je poměrně levné díky široké dostupnosti kameniva používaného do výrobního procesu. Tato kameniva však nejsou vždy z hlediska materiálu vhodná pro použití do nosných konstrukcí. Obvyklým řešením problému ...
  • Dřevostavby 18. století - Nové dřevěné prvky pro pirátskou plachetnici - návrh a výroba 

   Autor: Mertenová K.
   (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2017)
   Česká plachetnice La Grace, věrná replika brigy z druhé poloviny 18. století, byla postavena v letech 2008-2010 podle dobových výkresů švédského lodního konstruktéra Fredrika Henrika af Chapmana. Za své jméno však vděčí ...
  • Aplikace lehkého vyztuženého betonu pro tenkostěnné konstrukce 

   Autor: Hlaváčová T.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2018)
   Článek pojednává o lehkém betonu se speciální výztuží a jeho aplikaci v tenkostěnných konstrukcích. V rámci experimentálního výzkumu bylo vyrobeno několik sad vzorků tenkostěnných desek a doprovodné vzorky pro zjištění ...
  • Zámecký park v Červeném Dvoře - Pronikání romantického parku do geometrického uspořádání zahrady 

   Autor: Mertenová K.
   (Národní památkový ústav, 2015)
   Zámecký areál s parkem v Červeném Dvoře se rozprostírá východně od obce Chvalšiny nedaleko Českého Krumlova, na úpatí jižních svahů Blanského lesa s výraznou dominantou Kletě. Park o současné rozloze 117 ha prošel složitým ...
  • Patriotismus ve vztahu k firmě – celý svět zná značku TESLA (Od Microphony k TESLE Strašnice, n. p., 1920–1990/1995) 

   Autor: Efmertová M.
   (Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2020)
   Článek se zabývá vývojem významné československé slaboproudé elektrotechnické společnosti, která pracovala pod názvem Mikrophona / Mikrofona, později TESLA. Jednalo se o mechanicko-elektronický komplex s vlastním vývojem ...
  • Dřevostavby 18. století - Stavba české pirátské plachetnice z 18. století 

   Autor: Mertenová K.
   (VOŠ Volyně, 2016)
   Česká plachetnice La Grace (v překladu „Půvabná“), která brázdí moře a oceány od prosince 2010, je věrnou replikou brigy z druhé poloviny 18. století. Její konstrukce vychází z výkresů, které v roce 1768 v knize „Architectura ...
  • Praktické možnosti využití zátěžových profilů ohřívačů teplé vody 

   Autor: Vavřička R.; Langerová E.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2020)
   Článek ukazuje možnosti využití zátěžových profilů ohřívačů teplé vody, definovaných nařízeními Komise č. 811, 812, 813 a 814/2013, k sestavení kumulativní křivky odběru teplé vody. Autoři poukazují na chyby, kterých se ...
  • Jak rozmluvit památku 

   Autor: Melková P.
   (Bertelsmann Media, 2020)
   Jedna z možných cest uplatnění celostního a aktivního přístupu k ochraně památek vychází ze samotného významu památek, tedy předání informace o minulosti pro přítomnost a budoucnost. Mluvíme-li o ochraně architektonických ...
  • Výzva 

   Autor: Melková P.
   (Bertelsmann Media, 2020)
   Památník Jana Palacha ve Všetatech je symbolem situace, kdy do života země, rodiny a člověka zasáhla zvenčí hrana zla a s ní výzva. Zdůrazňuje význam činu spočívající v uslyšení dějinného apelu jednotlivcem a vyzdvihuje ...
  • Pavla Melková 

   Autor: Melková P.
   (ERA group, 2020)
   Procházení památníkem Jana Palacha nás činí součástí tehdejší situace a tehdejší situaci součástí našeho dnešního života. Symboly odkazují k tématům, se kterými se setkáváme v naší každodennosti. Rodinný a civilní kontext ...
  • Stress-Strain Relation for Hybrid Fiber Reinforced Concrete at Elevated Temperature 

   Autor: Novák J.; Kohoutková A.
   (World Academy of Science, Engineering and Technology, 2017)
   The presented paper deals with experimental tests and stress-strain relation for hybrid fibre reinforced concrete (HFRC) which contains siliceous aggregates, polypropylene and steel fibres. The main objectives of experimental ...
  • Interface Behavior and Interface Tensile Strength of a Hardened Concrete Mixture with a Coarse Aggregate for Additive Manufacturing 

   Autor: Novák J.; Kohoutková A.; Vespalec A.; Vosynek P.; Podroužek J.; Škaroupka D.; Zikmund T.; Kaiser J.; Paloušek D.
   (MDPI AG, 2020)
   3D concrete printing technology (3DCP) is a relatively new technology that was first established in the 1990s. The main weakness of the technology is the interface strength between the extruded layers, which are deposited ...
  • Fibre reinforced concrete exposed to elevated temperature 

   Autor: Novák J.; Kohoutková A.
   (IOP Publishing Ltd, 2017)
   Although concrete when subject to fire performs very well, its behaviour and properties change dramatically under high temperature due to damaged microstructure and mesostructure. As fibre reinforced concrete (FRC) represents ...
  • Využití topologické analýzy uliční sítě při péči o urbanistickou hodnotu měst 

   Autor: Zdráhalová J.
   (Státní ústav památkové péče, 2020)
   Rozbor uliční sítě pomocí metody Space syntax představuje vedle standardních analytických nástrojů významný přínos pro zachycení městského organismu v celé jeho bohatosti. Na základě topologických vlastností cestní sítě ...
  • Feasibility Study of Material-modified Precast Element Used in the Railway Industry 

   Autor: Novák J.; Kohoutková A.
   (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2016)
   Fiber reinforced concrete (FRC) is a material whose utilization in the concrete industry has been rapidly increasing recently. The use of this specific material over conventional forms of concrete can lead to many benefits ...