Now showing items 1-20 of 326

  • A 3-Phase Current Transducer based on microfluxgate sensors 

   Author: Ripka P.; Grim V.; Chirtsov A.
   (Elsevier, 2019)
   Novel 3-phase DC/AC current transducer for 3-phase current lines is based on 8 integrated fluxgate sensors. Using full information from each sensor rather than gradiometric pairs, we suppress crosstalk between individual ...
  • 5. kongres E&E - Trendy v oblasti nízkoteplotních a teplých asfaltových směsí 

   Author: Valentin J.; Žák J.
   (Sdružení pro výstavbu silnic, 2013)
   Posledním tématem, který shrnuje poznatky prezentované v rámci 5. kongresu EURASPHLAT & EUROBITUME v Istanbulu, je oblast nízkoteplotních a teplých asfaltových směsí (NTAS), které představují již několik let podporovaný a ...
  • AC/DC Current Transformer With Single Winding 

   Author: Ripka P.; Draxler K.; Styblíková R.
   (IEEE, 2014)
   AC/DC Current Transformer With Single Winding is a device which allows simultaneously measure AC and DC current using fluxgate effect
  • Adaptive Reuse for New Social and Municipal Functions as an Acceptable Approach for Conservation of Industrial Heritage Architecture in the Czech Republic 

   Author: Fetisov O.
   (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015)
   The present paper deals with problem of conservation and adaptive reuse of industrial heritage architecture. The relevance and topicality of the problem of adaptive reuse of industrial heritage architecture for new social ...
  • Advanced Instrumentation for Polyharmonic Metal Detectors 

   Author: Svatoš J.; Pospíšil T.; Vedral J.
   (IEEE, 2016)
   The paper describes application of polyharmonic sinc signals in devices for metal object detection. A basic problem of conventional eddy current metal detectors (induction devices in general) lies in its limited possibilities ...
  • Age-related changes in longitudinal prestress in human abdominal aorta 

   Author: Horný L.; Adámek T.; Žitný R.
   (Springer Science+Business Media, 2013)
   Studies on the influence of aging on the longitudinal mechanical response of elastic arteries are rare, though longitudinal behavior may have a significant effect on pressure pulse transmission. Our study was designed to ...
  • AMR Gradiometer for Mine Detection 

   Author: Vyhnánek J.; Janošek M.; Ripka P.
   (Elsevier Science, 2012)
   Anisotropic magnetoresistors (AMRs) are used to build an advanced mine detector. The sensing head involves a gradiometric pair of AMR sensors and a continuous-wave driven excitation coil, so the gradiometer is capable of ...
  • AMR Proximity Sensor With Inherent Demodulation 

   Author: Ripka P.; Vyhnánek J.; Janošek M.; Včelák J.
   (IEEE Sensors Council, 2014)
   Our novel position sensor is based on the combination of the eddy-current and permeability effects. The primary field is excited by a coil, but instead of induction coil, the sensing part uses anisotropic magnetoresistor ...
  • Analysis of axial prestretch in the abdominal aorta with reference to post mortem interval and degree of atherosclerosis 

   Author: Horný L.; Adamek T.; Kulvajtova M.
   (Elsevier Science, 2014)
   It is a well-known fact that the length of an artery in situ and the length of an excised artery differs. Retraction of blood vessels is usually observed. This prestretch plays an important role in arterial physiology. ...
  • Analysis of deep beam placed in school building 

   Author: Müller P.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2017)
   The paper focuses on deep beam design using Strut-and-tie model method. Several computational plated models are made at the beginning. A Strut-and-tie model is created after analysis of their behaviour and deflections. ...
  • Analysis of heavy metal sources for urban creeks in the Czech Republic 

   Author: Race M.; Nábělková J.; Fabbricino M.; Pirozzi F.; Raia P.
   (Springer International Publishing, 2015)
   The paper presents the results of a field study conducted on the sediments of two of the main small urban creeks of the city of Prague (Czech Republic), in order to verify the presence and bioavailability of heavy metals ...
  • Analysis of Material Effect on Rail Impedance 

   Author: Mirzaei M.; Ripka P.
   (IEEE, 2018)
   In this paper, two different solid iron materials are used for two different size rails. The internal impedances, resistances and inductances of the rails are evaluated and analyzed with time harmonic and time stepping ...
  • Analysis of Traffic Accidents as a Part of Methodology for Selecting a Lighting Class for Road Lighting 

   Author: Terrich T.; Žák P.
   (Česká společnost pro osvětlování, 2018)
   The paper provides a detailed analysis of traffic accidents in the Czech Republic, which will serve as one of the input materials for the preparation of the national methodology for the selection of lighting classes for ...
  • Analytical and statistical evaluation of FRC bending tests layouts 

   Author: Podstawka A.; Kovář M.; Foglar M.; Křístek V.
   (Trans Tech Publications Inc., 2015)
   Paper compares and discusses two different layouts of testing of mechanical and fracture properties of FRC, the three-point bending test and four-point bending test. The basis is extensit experimental program and analytical ...
  • Analýza dopravní nehodovosti v noci při veřejném osvětlení v České republice 

   Author: Terrich T.; Žák P.
   (VŠB - Technical University of Ostrava, 2018)
   Příspěvek obsahuje podrobnou analýzu dopravních nehod na území České republiky, která bude sloužit jako jeden ze vstupních podkladů pro přípravu národní metodiky výběru tříd osvětlení pro pozemní komunikace. Pro analýzu ...
  • Analýza stěnového nosníku objektu školy 

   Author: Müller P.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2017)
   Článek pojednává o návrhu složitějšího stěnového nosníku metodou Strut-and-tie modelu. Nejprve jsou vytvořeny deskostěnové modely vybraného prvku a na základě analýzy jejich chování a lineárně pružného výpočtu je vytvořen ...
  • Analýza železobetonových konstrukcí po požáru 

   Author: Müller P.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2018)
   Příspěvek se zabývá problematikou železobetonových konstrukcí za, resp. po požáru. Formou rešerše popisuje postup po skončení požáru, ohledání konstrukce a možnosti zkoušek zasažených konstrukcí. Dále je charakterizováno ...
  • Aplikace laserových technologií v automobilovém průmyslu 

   Author: Zeman P.
   (Infocube, 2014)
  • Application of Arduino Platform for Light Field Analysis 

   Author: Bálský M.; Kozlok M.; Bayer R.
   (Česká společnost pro osvětlování, 2018)
   The article deals with the possibilities of using the Arduino platform in lighting and photometry. The simplicity and wide range of libraries, expanding modules and sensors of this platform opens up new possibilities for ...
  • Application of Krylov reduction technique for a machine tool multibody modelling 

   Author: Sulitka M.; Šindler J.; Sušeň J.; Smolík J.
   (Hindawi Publishing Corporation, 2014)
   Quick calculation of machine tool dynamic response represents one of major requirements for machine tool virtual modelling and virtual machining, aiming at simulating the machining process performance, quality and precision ...