Recently added

Now showing items 21-40 of 865

  • Study on pervious recycled aggregate fibre reinforced concrete for airfield pavement 

   Author: Novák J.; Kohoutková A.; Chylík R.; Trtík T.
   (IBERI, 2019)
   For the last several years, the attention has been devoted to the development of eco-friendly construction materials with the aim to reduce the environmental impact of construction. The integral part of this development ...
  • Probabilistic Analysis of Precast Concrete Element 

   Author: Šrámek M.; Novák J.
   (fib - fédération internationale du béton, 2019)
   Precast concrete pavement technology belongs to construction methods which provide rapid construction and minimal on site work in comparison with cast-in-place concrete pavement technology. Mainly, it is used for repairs ...
  • Experimental Investigation on SFRC behaviour under elevated temperature 

   Author: Goremikins V.; Blesák L.; Novák J.; Wald F.
   (Multi-Science Publishing Co Ltd, 2017)
   Steel fibres being added to a concrete mixture lead to an overall improvement of such a mixture considering several factors, such as mechanical resistance, fire resistance, creep stability and other. Besides steel fibres, ...
  • Optimization of Existing Irregular Plate Used for Slab Track Railway System 

   Author: Novák J.
   (ČVUT, Fakulta stavební, Katedra betonových konstrukcí a mostů, 2016)
   Fibre reinforced concrete is a material whose utilization in the concrete industry has been rapidly increasing recently. The paper is focused on the study of the material use for precast irregular plates offered by a company ...
  • Časově závislé vlastnosti a chování cementových kompozitů v povýrobní fázi 

   Author: Novák J.; Kohoutková A.
   (Česká betonářská společnost ČSSI, 2020)
   Nezadržitelný vývoj v betonovém stavitelství v podobě implementace nových materiálů a výrobních technologií vyžaduje výrazně hlubší znalosti o chování kompozitů na cementové bázi. Typickým příkladem je technologie 3D tisku, ...
  • To shear failure of steel and fibre-reinforced concrete circular hollow section composite column at elevated temperature 

   Author: Arha T.; Křístek V.; Tretyakov A.; Blesák L.; Tkalenko I.; Wald F.; Štefan R.; Novák J.; Kohoutková A.
   (Editorial Universitat Politècnica de València, 2018)
   This study predicts the shear strength of steel fibre reinforced concrete (SFRC) members at elevated temperature using numerical modelling. The authors derived the stress-strain relation in the pure shear mode at ambient ...
  • To fire resistance of the steel and fibre-reinforced concrete circular hollow section column 

   Author: Tretyakov A.; Tkalenko I.; Wald F.; Novák J.; Štefan R.; Kohoutková A.
   (CRC Press/Balkema, 2017)
   Technology of production and transport of the steel fibre-reinforced concrete enables its utilization in composite steel-concrete structures. This research is focused on development of mechanical behaviour and design model ...
  • THE STEEL AND FIBRE-REINFORCED CONCRETE CIRCULAR HOLLOW SECTION COMPOSITE COLUMN EXPOSED TO FIRE 

   Author: Tkalenko I.; Tretyakov A.; Wald F.; Novák J.; Štefan R.; Kohoutková A.
   (Ernst & Sohn, 2017)
   The recent development in technology of production and transport of the steel fibre-reinforced concrete enables its utilization in composite steel-concrete structures. This work is focused on development of mechanical ...
  • Experimental Investigation of the Compressive Strength of Normal-strength Air-entrained Concrete at High Temperatures 

   Author: Holan J.; Novák J.; Müller P.; Štefan R.
   (Elsevier Science, 2020)
   Over the past decades, the mechanical properties of concrete during fire have been extensively investigated; however, not many studies were aimed at the properties of air-entrained concrete (AEC), and even fewer were aimed ...
  • Flexural stiffness of the composite steel and fibre-reinforced concrete circular hollow section column 

   Author: Tretyakov A.; Tkalenko I.; Wald F.; Novák J.; Štefan R.; Kohoutková A.
   (IOP Publishing Ltd, 2017)
   The recent development in technology of production and transportation of steel fibre-reinforced concrete enables its utilization in composite steel-concrete structures. This work is a part of a project which focuses on ...
  • Konstrukční prvky s aplikací vláknobetonu 

   Author: Novák J.; Kohoutková A.; Vladimír Brejcha V
   (ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2016)
   Stavební průmysl nabízí mnoho materiálů, které je možné využít pro výrobu různých konstrukčních prvků. Vláknobeton je materiál, který stále častěji nachází uplatnění v reálných betonových konstrukcích. Důvodem jsou jeho ...
  • Precast concrete pavement – systems and performance review 

   Author: Novák J.; Kohoutková A.; Křístek V.; Vodička J.
   (IOP Publishing Ltd, 2017)
   Long-term traffic restrictions belong to the key disadvantages of conventional cast-in-plane concrete pavements which have been used for technical structures such as roads, parking place and airfield pavements. As a ...
  • Structural Fiber Reinforced Concrete Elements 

   Author: Novák J.; Kohoutková A.
   (Trans Tech Publications, 2017)
   The building industry offers a wide range of materials which can be used for the production of various structural elements. Fibre reinforced concrete (FRC) is a material which is more frequently utilized for concrete ...
  • Fire response of Hybrid Fiber Reinforced Concrete to High Temperature 

   Author: Novák J.; Kohoutková A.
   (Elsevier, 2017)
   The building industry offers a wide range of materials whose structural behavior is more or less affected by temperature. While the knowledge and experience with concrete behavior under ambient temperature are well-known, ...
  • Heat transfer in hybrid fibre reinforced concrete-steel composite column exposed to a gas-fired radiant heater 

   Author: Štefan R.; Procházka J.; Novák J.; Fládr J.; Wald F.; Kohoutková A.; Scheinherrová L.; Čáchová M.
   (IOP Publishing Ltd, 2017)
   In the paper, a gas-fired radiant heater system for testing of structural elements and materials at elevated temperatures is described. The applicability of the system is illustrated on an example of the heat transfer ...
  • Provzdušnění betonu jako alternativa k polypropylenovým vláknům a jeho vliv na pevnost v tlaku běžného betonu vystaveného působení vysokých teplot 

   Author: Holan J.; Novák J.; Štefan R.
   (BETON TKS, 2020)
   Ačkoliv již bylo provedeno mnoho studií zabývajících se mechanickými vlastnostmi betonu vystaveného působení vysokých teplot, pouze několik z nich se věnovalo betonu provzdušněnému. V tomto článku jsou prezentovány výsledky ...
  • Chování vláknobetonu za vyšších teplot 

   Author: Kohoutková A.; Novák J.
   (Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016)
   Projektování nosných konstrukcí obsahuje povinný návrh požární odolnosti. Beton jako nejrozšířenější stavební materiál má řadu předností, ale zároveň některé nedostatky, které ovlivňují chování betonu za vysokých teplot. ...
  • Výplně otvorů z hlediska energeticky efektivní architektury 

   Author: Mertenová K.; Augustin M.; Hazucha J.
   (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2016)
   Výplně stavebních otvorů mají v budovách řadu funkcí. Kromě osvětlení místností a poskytování vizuálního a provozního kontaktu s okolím zabezpečují v energeticky pasivním domě také dostatek tepelných solárních zisků. Mnohdy ...
  • Změny způsobu využití historického jádra 

   Author: Kohout M.; Jahodová Š.; Peňázová V.
   (Státní ústav památkové péče, 2020)
   Hodnotu historických jader měst kromě jejich fyzické podoby nedílně spoluvytvářejí i jejich vztahy k okolí, okolnosti, do nichž je historické jádro vsazeno, i životní projevy a aktivity odehrávající se v jeho rámci. Článek ...
  • První energeticky autonomní revitalizace průmyslové čtvrti s ohledem na památkovou hodnotu – faktor 10 

   Author: Mertenová K.
   (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2015)
   První energeticky autonomní revitalizace průmyslové čtvrti s ohledem na památkovou hodnotu 10 se zabývá renovací historického průmyslového areálu do pasivního standardu.