Now showing items 21-40 of 958

  • Znalecký posudek č. 160/2020 na ocenění práva využívání kmitočtů v kmitočtových pásmech 28,2205–28,4445 GHz a 29,2285–29,4525 GHz 

   Author: Vítek M.; Knápek J.; Horák M.; Dvořáček L.; Vašíček J.; Vodrážka J.; Brabec Z.
   (Český telekomunikační úřad, 2020)
   Posudek vyjadřuje hodnotu prodloužení práva na využití kmitočtů (kmitočtového přídělu) v pásmu 28 GHz mobilním operátorem O2 Czech Republic a.s. od 2.1.2021 do 23.2.2025. Obsahuje analýzu relevantního trhu rrl spojů v ...
  • Kontejnerový systém pro bezpečnou manipulaci, skladování a přepravu CBRN materiálů 

   Author: Hlásenský I.; Kanta J.; Urban M.; Kozlovská M.; Mráz M.
   (Institut ochrany obyvatelstva, 2021)
   Článek představuje zařízení určené pro bezpečnou manipulaci, skladování a přepravu CBRN materiálů. Zařízení je založeno na 20 stopovém ocelovém kontejneru, který je pro zjednodušení nakládání a přepravy umístěn na přepravním ...
  • IMMERSIVE TECHNOLOGIES THAT AID ADDITIVE MANUFACTURING PROCESSES IN CBRN DEFENCE INDUSTRY 

   Author: Kravcov A.; Maciejewski P.; Lebiedź J.; Gawlik M.
   (Union of Scientists in Bulgaria, 2021)
   Testing unique devices or their counterparts for CBRN (C-chemical, B-biological, R-radiological, N-nuclear) defence relies on additive manufacturing processes. Immersive technologies aid additive manufacturing. Their use ...
  • Area of Vernacular Heritage for Zemplín Region, Slovakia 

   Author: Volovár M.
   (Czech Technical University in Prague, 2020)
   The paper presents a project of a  small hamlet of traditional timber frame buildings transferred from different places to the greenfield by a village in Lower Zemplín region in south-eastern Slovakia. The complex will ...
  • Feature 4/09 on Mäsiarska ulica in Košice and its collection of finds 

   Author: Čurný M.; Luštíková L.; Rusnák R.; Volovár M.
   (Archeologický ústav SAV, 2020)
   This study is primarily focused on an analysis of a collection of finds from the 16th and 17th century which originate from a  single site. The collection, which consists mainly of ceramic and glass vessels, deserves ...
  • Traditional timber-framed construction, case study: the rabbi family house in Koromľa, Slovakia 

   Author: Volovár M.
   (Uzhhorod National University, 2021)
   Timber-framed structures are of particular cultural significance. Their wide global and historical occurrence is proved from the oldest prehistory era recorded by archaeological finds to its actual boom in contemporary ...
  • DOPADY DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE NA PRACOVNÍ SÍLU 

   Author: Weisser P.; Scholz P.; Kadlec Z.
   (Czech Technical University in Prague, 2020)
   Předkládaný příspěvek se zaměřuje na představení nedůležitějších dopadů digitalizace a automatizace na pracovní sílu. První část pojednává o tom, v jaké míře mohou být automatizací ovlivněna pracovní místa a profese, a ...
  • CLOUD COMPUTING 

   Author: Scholz P.; Freiberg F.
   (Department of Management and Economics, 2016)
   Značný růst služeb cloud computingu (CC), růst investic do cloudové infrastruktury a růst společností využívajících cloudové služby činí téma CC velice aktuálním. Efektivní využívání CC vyžaduje hluboké porozumění všech ...
  • Moderní nástroje digitální továrny 

   Author: Scholz P.; Koukal M.; Vyskočilová T.
   (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014)
   Článek se zabývá možnostmi využití moderních nástrojů digitální továrny s konkrétním zaměřením na oblast procesního a časového plánování, výkonnosti pracovníků, robotuky a automatizace, tvorby prostorového uspořádání, ...
  • Simulační studie využití manipulační techniky 

   Author: Kadlec Z.; Scholz P.; Michalec V.
   (Czech Technical University in Prague, 2021)
   Nacházíme se v ještě více komplikované, nejisté a turbulentní době než kdy dříve a o to větší je tedy třeba klást důraz na schopnost dokázat se flexibilně přizpůsobovat měnícím se podmínkám (aktuálně např. měnící se poptávka, ...
  • Role of Restructuring in Crisis Development 

   Author: Scholz P.; Freiberg F.
   (Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2014)
   A business with low adaptability to its relevant environment usually gets into difficulties and undergoes a crisis development that might result into insolvency. The article deals with the process of business restructuring ...
  • Stěnové vytápění – Energeticky efektivní řešení vytápění? 

   Author: Bašta J.; Boháč J.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   Příspěvek diskutuje výsledky výzkumů stěnového vytápění, které ukázaly, že umístění otopných ploch na vnitřní stěny má za následek nižší tepelné ztráty než umístění na stěny obvodového pláště, a že stěnové vytápění může ...
  • Teplotní exponent otopných těles 

   Author: Bašta J.; Boháč J.
   (Topinfo, s.r.o., 2021)
   Článek se zamýšlí nad normou EN 442-2 předpokládající lineární průběh teplotního exponentu s výškou pro daný typ otopných těles. Je zaměřen především na desková otopná tělesa, i když nepomíjí ani ostatní druhy otopných ...
  • Stěnové vytápění – energeticky efektivní řešení vytápění? 

   Author: Bašta J.; Boháč J.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   V příspěvku jsou diskutovány výsledky výzkumů stěnového vytápění, které ukázaly, že umístění otopných ploch na vnitřní stěny má za následek nižší tepelné ztráty než umístění na stěny obvodového pláště a že stěnové vytápění ...
  • Hluk kompresoru tepelného čerpadla vzduch-voda 

   Author: Kučera M.; Králíček J.; Langerová E.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   Článek se zaměřuje na hluk a vibrace šířené od nejčastěji instalovaného typu tepelných čerpadel vzduch- -voda do okolí a do stavebních konstrukcí. Z funkčního hlediska je téma omezeno na tepelná čerpadla s elektricky ...
  • Tlakové ztráty ohebných vzduchovodů 

   Author: Zmrhal V.; Boháč J.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   Článek se zabývá problematikou tlakových ztrát ohebných vzduchovodů. Na základě literárních podkladů byl analyzován součinitel tření pro deklarované drsnosti ohebných vzduchovodů a vliv smrštění vzduchovodu. Experimentálním ...
  • Experimental development of the plate shower heat exchanger to reduce the domestic hot water energy demand 

   Author: Vavřička R.; Boháč J.; Matuška T.
   (Elsevier, 2022)
   The article describes an experimental development of a new prototype of the horizontal plate shower exchanger for wastewater heat recovery. The prototype is designed so that while achieving the highest possible value of ...
  • Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou 

   Author: Vavřička R.; Venzara J.; Boháč J.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   Článek se zabývá porovnáním různých způsobů výpočtu tepelné ztráty zeminou podle současných i dřívějších norem. Autoři porovnávají výpočetní postupy a ukazují rozdíly pro vybrané modelové případy reprezentující menší objekt ...
  • Tepelná ztráta větráním podle ČSN EN 12831-1 

   Author: Zmrhal V.; Boháč J.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   Článek popisuje princip výpočtu tepelné ztráty větráním podle aktuálně platné normy ČSN EN 12 831-1 s komentářem. Norma obsahuje zjednodušený a univerzální výpočet. V článku jsou diskutovány některé údaje pro výpočet tepelné ...
  • Integrated force interaction simulation model for milling strategy optimization of thin-walled Blisk blade machining 

   Author: Sulitka M.; Falta J.; Stejskal M.; Hauptfleischová B.
   (Elsevier B.V., 2021)
   Complex shaped thin-walled blades that are extensively used in jet engines or stream turbines are very difficult to machine due to low rigidity of the blades, typically limited space between the blades and strict requirements ...