Now showing items 21-40 of 1030

  • Effect of substrate crystalline orientation on boron-doped homoepitaxial diamond growth 

   Author: Mortet V.; Taylor A.; Davydova M.; Jiránek J.; Fekete L.; Klimša L.; Šimek D.; Lambert N.; Sedláková S.; Kopeček J.; Hazdra P.
   (Elsevier Science, 2022)
   The article deals with the growth of boron-doped diamond on substrates with a misorientation angle from 0 to 90°. The variation of the boron incorporation over two decades with the misorientation angle of the substrate is ...
  • Versatile Hardware Framework for Elliptic Curve Cryptography 

   Author: Mašek V.; Novotný M.
   (IEEE, 2022)
   We propose versatile hardware framework for ECC. The framework supports arithmetic operations over P-256, Ed25519 and Curve25519 curves, enabling easy implementation of various ECC algorithms. Framework finds its application ...
  • Comparison of Control Approaches for Autonomous Race Car Model 

   Author: Klapálek J.; Sojka M.; Hanzálek Z.
   (FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021)
   Autonomous driving is an interesting but challenging field. To make it accessible to college students, several universities worldwide joined to create an F1/10 Autonomous Racing Competition, where students compete in a ...
  • Survey on Periodic Scheduling for Time-Triggered Hard Real-Time Systems 

   Author: Minaeva A.; Hanzálek Z.
   (ACM, 2021)
   This survey covers the basic principles and related works addressing the time-triggered scheduling of periodic tasks with deadlines. The wide range of applications and the increasing complexity of modern real-time systems ...
  • Impact of High-Frequency Voltage Distortion Emitted by Large Photovoltaic Power Plant on Medium Voltage Cable Systems 

   Author: Kněnický M.; Procházka R.; Hlaváček J.; Šefl O.
   (IEEE Power & Energy Society, 2021)
   Switching processes of voltage source converters can emit significant high-frequency distortions of frequencies between 5 to 20 kHz. Furthermore, the distortions can partly propagate from the place of their origin into a ...
  • Systémy řízení lidí v organizaci 

   Author: Šikýř M.; Tomešková K.; Chmielová Dalajková I.
   (Czech Technical University in Prague, 2022)
   Učební text zpracovaný na základě odborné literatury, vědeckých poznatků a zkušeností autorů vymezuje koncepci řízení lidí v organizaci, objasňuje úlohu řízení lidí při dosahování cílů organizace a představuje základní ...
  • Odolnost cementů vůči tvorbě trhlinek během vysychání 

   Author: Šmilauer V.; Reiterman P.; Schořík P.
   (BETON TKS, 2022)
   Smršťování cementové pasty během vysychání způsobuje často vznik viditelných povrchových trhlinek, které negativně ovlivňují životnost konstrukce. Experimenty ukazují, že cementy s pomalými náběhy pevností jsou ke vzniku ...
  • Měřicí přístroj pro terénní měření integrálního činitele odrazu povrchů 

   Author: Kozlok M.; Bálský M.; Žák P.
   (Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2021)
   Článek se zabývá problematikou měření integrálního činitele odrazu difuzních povrchů, jež je jedním z hlavních vstupních parametrů při světelně technických výpočtech vnitřních, a v některých aplikačních oblastech, i ...
  • Geometriccké principy navigace 

   Author: Voráčová Š.
   (Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2018)
   Navigace je definována jako umění dostat se z jednoho místa na jiné. Historický vývoj navigace zahrnuje řešení velkých geometrických problémů i návrh důmyslných měřících přístrojů a metod. . V průběhu věků se postupy ...
  • Metodické pokyny pro terénní měření jasu a oslnění zobrazujícím jasoměrem 

   Author: Kozlok M.; Bálský M.; Žák P.
   (Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2021)
   Nedílnou součástí projektování a provozování osvětlovacích soustav je hodnocení a kontrola parametrů osvětlení na začátku i v průběhu jejich provozu. V současné době je toto hodnocení v převážně většině případů zúženo pouze ...
  • Národní technická norma na omezení rušivého světla 

   Author: Žák P.; Bálský M.
   (Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2021)
   Téma rušivých účinku venkovního osvětlení na okolní prostředí postupně prostoupilo do veřejné debaty a veřejného prostoru a v porovnání s nedávnou minulostí je jedním z často diskutovaných témat. V důsledku stále větší ...
  • Modelování šíření světelného toku od veřejného osvětlení v městském prostředí 

   Author: Bálský M.; Terrich T.; Panská Z.; Bayer R.
   (Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2021)
   Častým tématem odborných diskusí bývá problematika světelného znečištění, jehož příčinou je částečně veřejné osvětlení. Diskutován bývá vliv světelného toku vyzářeného osvětlovací soustavou nad horizont, příp. na fasády ...
  • A Comparative Analysis of a Power System Stability with Virtual Inertia 

   Author: Vetoshkin L.; Müller Z.
   (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI AG), 2021)
   The paper investigates the stability of a power system with synchronverters. A synchronverter is a control strategy for voltage source converters that introduces virtual inertia by mimicking synchronous machines. The authors ...
  • Nový mezinárodní elektrotechnický slovník – Osvětlení 

   Author: Žák P.
   (Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2021)
   Koncem minulého roku, v prosinci 2020, vydalo Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) slovník z oblasti osvětlení IEC 60050-845 „Mezinárodní elektrotechnický slovník - Osvětlení“. Tento slovník nahrazuje slovník ČSN IEC ...
  • Small angle symmetry splitting of helicene-based molecular wires on pyrolytic graphite 

   Author: Ukraintsev E.; Houska V.; Rezek B.
   (Elsevier Science, 2022)
   Synthesis of inherently chiral materials and investigation of their self-assembly into molecular wires or 2D crystals belongs to hot topics in nanotechnology. Here we report an inherent splitting of orientational symmetry ...
  • Jak se dopracovat ke statusu světelného technika 

   Author: Žák P.
   (Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2021)
   Kvalitní vzdělání v každém oboru je základem úspěšného uplatnění v praxi. V rámci České společnosti pro osvětlování byla založena pracovní skupina pro vzdělávání ve světelné technice, jejímž cílem je ověřit možnosti zajištění ...
  • Model predikce spotřeby energií ve městech 

   Author: Vytlačil D.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   Cílem práce bylo vytvořit dynamický model pro predikci vývoje spotřeby energie ve městech. Byly identifikovány hnací síly změn a příčinné souvislosti a následně vytvořen odpovídající dynamický model. Nejvýznamnější část ...
  • Laboratorní ověření numerického modelu adaptivního větrání 

   Author: Lysczas M.; Kabele K.
   (Společnost pro techniku prostředí, 2021)
   V příspěvku je prezentován návrh numerického modelu, který je schopen vyhodnotit vliv adaptivního větrání na kvalitu vnitřního prostředí. Numerický model ve zjednodušené formě funguje na fyzikálních principech zachování ...
  • How Can Brain Learn to Control a Nonholonomic System? 

   Author: Homma N.; Kato S.; Goto T.; Bukovský I.; Kawashima R.; Yoshizawa M.
   (Hindawi Publishing Corporation, 2010)
   Humans can often conduct both linear and nonlinear control tasks after a sufficient number of trials, even if they initially do not have sufficient knowledge about the system's dynamics and the way to control it. Theoretically, ...
  • Cognitive and Neural Aspects in Robotics with Applications 

   Author: Gupta M.M.; Homma N.; Hou Z.-G.; Bukovský I.
   (Hindawi Publishing Corporation, 2010)
   This editorial introduces the special issue of the Journal of Robotics containing 18 invited research papers authored by international researchers and is devoted to various aspects of cognition, perception, vision and ...