Show simple item record

The Indoor Environment Evaluation by the Globe Stereothermometerdc.contributor.advisorKabrhel Michal
dc.contributor.authorProkšová Zuská Lenka
dc.date.accessioned2019-02-22T23:19:10Z
dc.date.available2019-02-22T23:19:10Z
dc.date.issued2019-02-23
dc.identifierKOS-276804825805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81303
dc.description.abstractÚvodní část disertační práce se zabývá oblasti vnitřního prostředí a zaměřuje se především na nerovnoměrnou tepelně-vlhkostní složku prostředí a na platnou legislativu. V teoretické části disertační práce je dále představen a popsán přístroj kulový stereoteploměr. Tento přístroj umožňuje zachytit všesměrové působení sálání a proudění v prostoru. Používá se pro vyhodnocení nerovnoměrné tepelné složky v prostředí. Součástí práce je popsané hodnocení zejména pomocí nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které je používané v hygienické praxi pro pracoviště, a v němž je zavedena veličina stereoteplota. Experimentální část práce zahrnuje měření s přístrojem ve zkušební laboratoři a v reálném objektu. Rozsáhlá studie se zabývá měřením mikroklimatických parametrů a dotazníkovým šetřením ve velkoprostorové kanceláři. Je popsána budova, klimatizační systém a parametry, které byly v prostoru zjišťovány. Výsledky z těchto měření jsou hodnoceny a diskutovány. Byla navržena zlepšení v oblasti vnitřního mikroklimatu kanceláří. Hlavním cílem disertační práce bylo zjistit jaká je využitelnost přístroje kulového stereoteploměru pro měření v praxi (především hygienickou praxi). V závěru jsou taktéž vydána doporučení pro legislativní úpravy v oblasti nerovnoměrné tepelné zátěže uvnitř budov.cze
dc.description.abstractThe introductory part of the thesis deals with the field of the indoor environment, it focuses mainly on the non-uniformity thermal-humidity component of the environment and on the current legislation. Next, the globe stereothermomether is introduced and described in the theoretical part of the thesis. The device allows us to evaluate the all-directional effect of radiation and convection and their non-uniformity in space. A part of thesis describes that the evaluation is provided by Government Regulation no. 361/2007 Coll. and it is used in hygienic practice for the workplaces. This regulation also introduces a value named stereotemperature. The experimental part of the work includes measuring with the device in a testing laboratory and in a real building. An extensive study deals with the measurement of microclimatic parameters and questionnaire survey in open-plan offices. It describes the building, the air conditioning system and the parameters which have been assessed in the space. The results of these measurements are evaluated and discussed. Improvements have been proposed in the part of indoor environment at offices. The main objective of thesis was to determinate the applicability of the globe stereothermometer for measurements in practice (mainly in hygienic practice). Finally, the recommendations are issued for legislative adjustments in the part of non-uniform thermal load indoors as well.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvnitřní prostředí v budově,nerovnoměrná tepelná zátěž,tepelně-vlhkostní podmínky na pracovišti,velkoprostorové kanceláře,objektivní měření,subjektivní hodnocení,stereoteplota,stereoteploměrcze
dc.subjectindoor environment,non-uniformity thermal load,thermal-humidity conditions at workplaces,open-plan offices,objective measurements,subjective assessment,stereotemperature,stereothermometereng
dc.titleHodnocení vnitřního prostředí kulovým stereoteploměremcze
dc.titleThe Indoor Environment Evaluation by the Globe Stereothermometereng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMathauserová Zuzana
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record