Show simple item record

Analysis and detection of KRACK attack against WiFi infrastructuredc.contributor.advisorČejka Tomáš
dc.contributor.authorErnekerová Jana
dc.date.accessioned2019-02-20T20:47:19Z
dc.date.available2019-02-20T20:47:19Z
dc.date.issued2019-02-01
dc.identifierKOS-695599647905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81284
dc.description.abstractTato práce analyzuje princip útoku KRACK a navrhuje metody jeho detekce. Kromě toho se práce zabývá návrhem, implementací a testováním systému pro detekci útoku KRACK proti čtyřcestnému handshaku v reálném čase. V analytické části práce jsou nejprve představeny relevantní části standardu 802.11, na které je útok zaměřen. Poté je popsán princip útoku, jeho praktické dopady a protiopatření. Jsou zmapovány dostupné nástroje pro detekci zranitelnosti zařízení k tomuto útoku. Práce se zvlášť zaměřuje na útok proti čtyřcestnému handshaku a analyzuje provoz generovaný během tohoto útoku. Ten je poté srovnán se standardním provozem na síti během čtyřcestného handshaku. Na základě monitorovaného provozu a také analytické části práce jsou pak navrženy charakteristiky k detekci útoků KRACK. Systém pro detekci útoku proti čtyřcestnému handshaku je navržen, implementován a úspěšně otestován.cze
dc.description.abstractThis thesis analyzes the KRACK attack principle and proposes methods of its detection. Also, it deals with the design, implementation, and testing of a system for detection of the KRACK attack against the 4-way handshake in real-time. In the analytical part of the thesis, first, there are introduced relevant parts of the 802.11 standard which are the target of the attack. Then, the principle of the attack is described, its practical impact and countermeasures. Besides, we map available tools for the detection of device vulnerability to this attack. The thesis is mainly focused on the attack on the 4-way handshake and analyzes the traffic generated during this attack. This malicious traffic is then compared to the standard traffic generated during the 4-way handshake. Based on the monitored traffic and analysis part of the thesis, characteristics for detection of the KRACK attacks are proposed. A system for detection of the 4-way handshake is designed, implemented and successfully tested.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKRACK,WPA2,802.11,bezpečnostní protokoly,CCMP,GCMP,TKIP,čtyřcestný handshake,detekce,útok,Wi-Fi,bezpečnostcze
dc.subjectKRACK,WPA2,802.11,security protocols,CCMP,GCMP,TKIP,4-way handshake,attack detection,Wi-Fi,securityeng
dc.titleAnalýza a detekce útoku KRACK proti WiFi infrastruktuřecze
dc.titleAnalysis and detection of KRACK attack against WiFi infrastructureeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-06
dc.contributor.refereeČerný Viktor
theses.degree.disciplinePočítačová bezpečnostcze
theses.degree.grantorkatedra informační bezpečnosticze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record