Show simple item record

Use of Brachytherapy and Teletherapy in the Treatment of Oncological Diseases

dc.contributor.advisorRosina Jozef
dc.contributor.authorDibelková Michaela
dc.date.accessioned2019-02-20T11:18:00Z
dc.date.available2019-02-20T11:18:00Z
dc.date.issued2018-09-11
dc.identifierKOS-959923831605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81220
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je zpracování problematiky možnosti využití brachyterapie a teleterapie v léčbě onkologických onemocnění. Praktická část bakalářské práce zahrnuje analýzu dat onkologických pacientů léčených na Radioterapeutické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v roce 2017. V teoretické části jsou popsány principy ionizujícího záření, jeho interakce s hmotou, biologické účinky a způsoby léčby ionizujícím zářením. Praktická část je zaměřena na sledování počtu onkologických pacientů léčených radioterapií na Radioterapeutické a onkologické klinice FNKV v roce 2017, věkové rozdělení, rozdělení podle pohlaví, léčené diagnózy a způsoby radioterapeutické léčby.cze
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis is addressing the issue of possible use brachytherapy and teletherapy in the treatment of oncological diseases. The practical part of the bachelor thesis includes analysis of data of oncology patients treated at the Radiotherapy and oncology Clinic of FNKV in 2017. The theoretical part describes principles of ionizing radiation, its interaction with matter, biological effects and methods of treatment with ionizing radiation. The practical part is focused on monitoring the number of oncology patients treated with radiotherapy at the Radiotherapy and oncology Clinic in 2017, age distribution, gender distribution, treated diagnoses and methods of radiotherapy treatment.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBrachyterapie,teleterapie,radioterapie onkologických pacientůcze
dc.subjectBrachytherapy,teletherapy,radiotherapy of oncology patientseng
dc.titleVyužití brachyterapie a teleterapie v léčbě onkologických onemocněnícze
dc.titleUse of Brachytherapy and Teletherapy in the Treatment of Oncological Diseaseseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-11
dc.contributor.refereeKubeš Jiří
theses.degree.disciplineRadiologický asistentcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record