Show simple item record

Properties and durability of lightweight mortars with chosen mineral aggregatedc.contributor.advisorPavlíková Milena
dc.contributor.authorMarušiak Šimon
dc.date.accessioned2019-02-20T11:16:03Z
dc.date.available2019-02-20T11:16:03Z
dc.date.issued2019-02-05
dc.identifierKOS-880324310105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81130
dc.description.abstractNa vlastnostech dnes běžně užívaných omítek ve stavebním průmyslu se příliš neodráží současné trendy vedoucí ke snížení energetické náročnosti staveb související s tepelně izolačními schopnostmi a vlhkostními parametry obvodových plášťů, zvláště pak v oblasti památkové péče. První část práce je věnována historickému vývoji omítek, složení omítkových vrstev, charakterizaci užívaných pojiv a plniv s akcentem na přírodní a umělá lehčená kameniva s možným uplatněním při výrobě maltovin. Náplní experimentální části je provedení analýz na laboratorně zhotovených zkušebních omítkách s částečnou, resp. úplnou náhradou plniva lehčeným perlitem, kde je při vyhodnocení kladen důraz na tepelné a vlhkostní vlastnosti. Výsledky prováděných měření prohlubují poznatky o charakteristice lehčených omítek a mohou sloužit jako podklad pro potenciální využití omítek s takovýmto složením v praxi.cze
dc.description.abstractContemporary trends, which lead to lower energy demands related to the thermal insulation abilities and moisture parameters of building envelopes, are not reflected on properties of usually used mortars, especially in the case of cultural heritage preservation. The first part of this diploma thesis is focused on mortars historical development, the moisture layers composition, the characterization of binders and aggregates with accenting of natural and synthetic lightweight materials. The experimental part deals with laboratory measurements of testing samples containing different aggregates replacement of lightweight pearlite. The emphasis on thermal and moisture properties was placed. The results of realized measurements deepen knowledge of lightweight moistures properties and can be used in practice.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLehčené kamenivo,perlit,lehčené omítky,charakterizace kameniva,základní materiálové parametry,tepelné vlastnosti,vlhkostní vlastnosticze
dc.subjectLightweight aggregates,pearlite,lightweight mortars,aggregates characterization,basic material parameters,thermal properties,moisture propertieseng
dc.titleVlastnosti a odolnost lehčených omítek s vybraným minerálním plnivemcze
dc.titleProperties and durability of lightweight mortars with chosen mineral aggregateeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-05
dc.contributor.refereePernicová Radka
theses.degree.disciplineMateriálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record