Show simple item record

Application of Scrap Tire Rubber-Based Aggregate in Lightweight Concrete Productiondc.contributor.advisorPavlík Zbyšek
dc.contributor.authorBazgier Vojtěch
dc.date.accessioned2019-02-20T11:16:02Z
dc.date.available2019-02-20T11:16:02Z
dc.date.issued2019-02-05
dc.identifierKOS-880324307605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81128
dc.description.abstractNeustále zvyšující se produkce odpadních pneumatik představuje celosvětový problém. Ojeté pneumatiky mohou ohrožovat životní prostředí, pokud se s nimi nebude správně nakládat. Využití recyklátu z pneumatik jako částečné náhrady plniva v betonu může pozitivně ovlivnit jak životní prostředí, tak ekonomickou stránku výroby stavebních materiálů. Tato práce se zabývá betony s 10 %, 20 % a 30 % náhradou plniva gumovým granulátem. Experiment zhodnocuje vliv náhrady plniva gumovým granulátem na základní fyzikální vlastnosti, mechanické vlastnosti, tepelné vlastnosti, vlhkostní vlastnosti lehčeného betonu a jeho chování při vystavení teplotám 150 °C, 200 °C, 300 °C a 400 °C. Použitím gumového granulátu se snížila hmotnost vzorků, došlo ke snížení mechanických parametrů a k velkému snížení tepelné vodivosti gumobetonu. Gumový granulát prakticky neměl vliv na parametry transportu kapalné vody, zatímco parametry transportu vodní páry se zvyšovaly s vyšším množstvím gumového granulátu. Výsledky vybraných parametrů při zatěžováním vyššími teplotami ukázaly, že do 300 °C nedošlo k výraznějším změnám vlastností betonu vlivem gumového granulátu. Při vystavení realizovaných betonů teplotě 400 °C došlo k významným změnám testovaných vzorků, které byly v souladu s termogravimetrickou analýzou. Na základě získaných výsledků může být gumobeton zařazen jako lehký, nenosný materiál, který má přínos pro životní prostředí a hospodárnost.cze
dc.description.abstractThe still increasing production of waste tires is a global problem. Used tires can endanger the environment if not loaded properly. Recycling of used tires in civil engineering as aggregate substitute for concrete filler can positively affect the environment and the economic side. This study deals with concrete with 10 %, 20 % and 30 % replacement of rubber granulate filler. The experiment explores the effect of rubber granulate on the basic physical properties, mechanical properties, thermal properties, hygric properties and behavior after exposed to temperatures of 150 ° C, 200 ° C, 300 ° C and 400 ° C. Using the rubber granulate, the weight of the samples decreased, the mechanical parameters were reduced and the gum conductivity was reduced dramatically. Rubber granulate almost did not influence the parameters of liquid water transport, while parameters of water vapor transport increased with higher amounts of rubber granulate. The results of the selected parameters at the higher temperature load showed that up to 300 ° C did not show any significant changes in the properties of the concrete due to the rubber granulate. When the concrete was exposed at 400 ° C, there were significant changes in the tested samples, which were in line with the thermogravimetric analysis. From the obtained results, the crumb rubber concrete, can be classified as a lightweight, non-bearing material having benefits to the environment and economy.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbeton,pneumatika,odpad z pneumatik,gumový granulát gumobeton,strukturní vlastnosti,mechanické vlastnosti,tepelné vlastnosti,vlhkostní vlastnosti,zvýšené teplotycze
dc.subjectconcrete,tire,waste tire,rubber granulate,crumb rubber concrete,structural properties,mechanical properties,thermal properties,hygric properties,elevated temperatureseng
dc.titleAplikace gumového granulátu jako kameniva při výrobě lehčeného betonucze
dc.titleApplication of Scrap Tire Rubber-Based Aggregate in Lightweight Concrete Productioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-05
dc.contributor.refereeLitoš Jiří
theses.degree.disciplineMateriálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record