Show simple item record

Heating and ventilation of polyfunction building in Vsetín

dc.contributor.advisorMusil Roman
dc.contributor.authorŘízková Monika
dc.date.accessioned2019-02-20T11:14:36Z
dc.date.available2019-02-20T11:14:36Z
dc.date.issued2019-02-12
dc.identifierKOS-880324072205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81061
dc.description.abstractCílem diplomové práce o dvou hlavních částech je projektová dokumentace polyfunkčního domu ve Vsetíně. Cílem první části je navrhnout rozšířenou dokumentaci pro stavební povolení projektu vzduchotechniky. Tato část obsahuje spočtené množství přiváděného a odváděného vzduchu, navrhnuté vzduchotechnické jednotky, distribuční prvky a tlumiče hluku. Vše je zakresleno do půdorysů jednotlivých podlaží, popřípadě doplněno řezy potrubí. Druhá část se zabývá prováděcí dokumentací vytápění. Na základě tepelných ztrát byla nadimenzována otopná tělesa. Poté byly navrhnuty dimenze potrubí a systém otopné soustavy byl hydraulicky zaregulován. Následně byl navrhnut zdroj tepla, zásobník teplé vody a expanzní nádoba.cze
dc.description.abstractThe goal of the diploma thesis, which consists of two main parts, is to create a project documenting a multifunctional building in Vsetín. The goal of the first part is to create an extended documentation for the building permit of the ventilation project. This part includes the calculation of intake and exhaust air volumes, the design of air handling units, distribution elements and silencers. All the previously mentioned parts are drafted in the floor plans of the individual floors, possibly including duct section views. The second part deals with the documentation for construction of the heating system. The heating elements were designed based on the calculated heat loss. The piping dimensions were then calculated and the system's hydraulic adjustment was made. Subsequently a heat source, a hot water tank, and an expansion tank were designed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvytápění,vzduchotechnika,polyfunkční důmcze
dc.subjectheating,ventilation,polyfunction buildingeng
dc.titleVytápění a vduchotechnika polyfunkčního domu ve Vsetíněcze
dc.titleHeating and ventilation of polyfunction building in Vsetíneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-12
dc.contributor.refereeLouda Luboš
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record