Show simple item record

Production Hall with Administrative Facilities

dc.contributor.advisorKuklíková Anna
dc.contributor.authorČunát Jiří
dc.date.accessioned2019-02-20T11:13:25Z
dc.date.available2019-02-20T11:13:25Z
dc.date.issued2019-02-12
dc.identifierKOS-880323807005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81003
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřená na řešení konstrukce výrobní haly se dřevěným vyklenutým lepeným lamelovým nosníkem a administrativního zázemí. Administrativní zázemí, je řešeno dřevěným sloupkovým systémem. V úvodu popisuji, co je cílem mé práce. Na to dále navazuje statický výpočet jednotlivých nosných prvků výrobní haly s problematikou zachycení příčného tahu v lepeném lamelové nosníku a výpočet jednotlivých nosných prvků administrativního zázemí. V závěru zhodnocuji celkový návrh konstrukcí.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the design of a production hall with a arched glued laminated timber beam and an administrative facilities. The administrative facilities is solved by a timber column system. In the introduction, I describe what is the purpose of my work. This is followed by the static calculation of the individual supporting elements of the production hall with the problem of trapping in the glued laminated beams and the calculation of the individual supporting elements of the administrative facilities. In conclusion, I evaluate the overall design of the structures.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDřevo,výrobní hala,lepený lamelový nosník,dřevostavba,příhradový vazníkcze
dc.subjectTimber,production hall,glued laminated beam,timber structure,truss girdereng
dc.titleVýrobní hala s administrativním zázemímcze
dc.titleProduction Hall with Administrative Facilitieseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-12
dc.contributor.refereeHejduk Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record