Show simple item record

Design and optimization of frame corners of timber halls

dc.contributor.advisorMikeš Karel
dc.contributor.authorBřezina Martin
dc.date.accessioned2019-02-20T11:13:16Z
dc.date.available2019-02-20T11:13:16Z
dc.date.issued2019-02-12
dc.identifierKOS-880323803905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80998
dc.description.abstractObsahem této diplomové práce je především rozbor problematiky rámových konstrukcí se zaměřením na spoje v rámovém rohu. Na základě teoretických poznatků je provedena podrobná analýza u vybraných spojů a pomocí odpovídajících modelů jsou vyhodnoceny nejdůležitější parametry, které ovlivňují optimální návrh. Práce se dále zabývá rozborem tuhosti rámových rohů a jejím vlivem na prokluz a redistribuci ohybového momentu. K vyhodnocení tohoto vlivu jsou vytvořeny parametrické modely vybraných rámových rohů a pomocí metody konečných prvků jsou vyjádřeny přesné deformace, čímž lze následně získat také hodnotu tuhosti spoje. Ze získaných poznatků je následně provedena optimalizace stávající rámové konstrukce u vybraného objektu a jsou vyhodnoceny úspory konstrukčního řešení.cze
dc.description.abstractThe content of this diploma thesis is mainly the analysis of frame constructions´ problematic with focusing on connections of frame corner. Based on theoretical findings is made detailed analysis of chosen types of connection and with the aid of appropriate models are evaluated the most important parameters, which have influence on optimal design. This thesis is further deal with analysis of frame corners´ rigidity and its influence on the slip modulus and redistribution of bending moment. To evaluate the influence are made parametric models of chosen frame corners and using the finite element method accurate deformations are expressed, thereby is possible to get a value of connections stiffness. From the achieved findings is then made the optimization of current frame structure by the chosen building and are evaluated savings of structural design.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectRámový roh,rámové konstrukce,spojovací prvek,optimalizace,tuhost,únosnostcze
dc.subjectFrame corner,frame construction,connecting element,optimization,rigidity,bearing capacityeng
dc.titleNávrh a optimalizace rámových rohů dřevěných halcze
dc.titleDesign and optimization of frame corners of timber hallseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-12
dc.contributor.refereeJirka Ondřej
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record