Show simple item record

Submerged Broad-crested Weir

dc.contributor.advisorPicek Tomáš
dc.contributor.authorFlaks Martin
dc.date.accessioned2019-02-20T11:12:58Z
dc.date.available2019-02-20T11:12:58Z
dc.date.issued2019-02-06
dc.identifierKOS-880323399505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80985
dc.description.abstractTato Diplomová práce se zabývá nedokonalým (zatopeným) přepadem přes širokou korunu v obdélníkovém korytě. Práce se věnuje současným metodám výpočtu nedokonalého přepadu při různých průtocích a stavech vody za přelivem. V práci jsou prezentována měření na fyzikálním modelu pro posouzení těchto metod. Další součástí práce je posouzení počátku zatápění široké koruny a popis problematiky úplavu za korunou. V závěru práce jsou obsaženy návrhy a posouzení jiných přístupů k výpočtu zatopeného přepadu.cze
dc.description.abstractThis Master's thesis is focused on submerged broad-crested weir in rectangular manger. The work pursues contemporary methods of calculation of submerged broad-crested weir with different flows and water surface levels under the weir. There are presented measurements on physical model for an assessment of these methods. Next there is assessment of a beginning of a submerged weir and description of problematics of separation zone under the weir. At the end of the thesis there are designs and assessments of different approaches for calculation of submerged broad-crested weir.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectŠiroká koruna,zatopený přepad,nedokonalý přepad,posouzení metod výpočtu nedokonalého přepadu,úplav za korunou,věta o hybnosti proudu kapalincze
dc.subjectBroad-crested weir,submerged broad-crested weir,contemporary methods of calculation of submerged broad-crested weir,recirculation area under the weir,Impulse – momentum equationeng
dc.titleZatopený přepad přes širokou korunucze
dc.titleSubmerged Broad-crested Weireng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-06
dc.contributor.refereeMattas Daniel
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record