Show simple item record

Spatial Arrangement of Structures in Municipality Sedlec - Prčice

dc.contributor.advisorPospíšil František
dc.contributor.authorKmotras Michal
dc.date.accessioned2019-02-20T11:12:50Z
dc.date.available2019-02-20T11:12:50Z
dc.date.issued2019-02-13
dc.identifierKOS-880323327105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80977
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá charakterem a strukturou sídel ve správním území města Sedlec - Prčice. Obsahuje část textovou a grafickou. V textové části jsou definovány pojmy charakter a struktura zástavby a další související pojmy, jako stavební čára, uliční čára, podlažnost atd. Dále je prováděna analýza charakteru a struktury pro pět vybraných sídel v rámci správního území Sedlec - Prčice. V těchto sídlech jsou také určeny hodnoty a problémy související s charakterem a strukturou zástavby, případně jsou navržena opatření či regulace k vyřešení těchto problémů nebo k předcházení vzniku dalších. Součástí textové části je také fotodokumentace vybraných řešených sídel. Grafická část má tři části. V první je funkční využití území sídel, druhá část se zabývá rozdělením podle typů zástavby a řeší zároveň, jakým způsobem je utvořené oddělení soukromého prostoru od veřejného čili uliční čáry. V poslední části jsou znázorněny problémy, narušující výrazně strukturu a charakter daných sídel, a jsou navrženy regulativy, které by měly zamezit přílišnému narušení zástavby.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the character and structure of settlements in the administrative area of Sedlec - Prčice. It contains text and graphic part. The text part defines the concepts of character and structure of settlements and other related terms, such as building lines, street lines, storey etc. It also analyzes the character and structure for five selected settlements in the administrative area of Sedlec - Prčice. In these settlements are also determined the values and problems related to the character and structure of the buildings, alternatively measures or regulations are proposed to resolve these problems or to prevent the emergence of others. Part of the text part is also photodocumentation of selected settlements. The graphical part has three parts. The first is a function of land settlements, the second part deals with the distribution by types of buildings and addresses at the same time, how is formed department of private space from the public (street line). In the last part shows the problems disturbing significantly the structure and character of the settlements. In this part are also designed regulations to prevent excessive disruption of the building structure.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSedlec – Prčice,charakter a struktura zástavby,problémy,regulace,uliční čára,stavební čáracze
dc.subjectSedlec – Prčice,character and structure of the buildings,problems,regulations,street line,building lineeng
dc.titleSedlec – Prčice, charakter a struktura sídelcze
dc.titleSpatial Arrangement of Structures in Municipality Sedlec - Prčiceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-13
dc.contributor.refereeMazura Vojtěch
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record