Show simple item record

A location of fire detectors in historical buildings

dc.contributor.advisorPechová Pavla
dc.contributor.authorZámoravcová Iveta
dc.date.accessioned2019-02-20T11:11:31Z
dc.date.available2019-02-20T11:11:31Z
dc.date.issued2019-02-13
dc.identifierKOS-880322170405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80919
dc.description.abstractDiplomová práce se v teoretické části zaměřuje na současný stav poznání v oblasti požárních hlásičů a jejich umístění, technologii detekce požáru zaměřená na nejpoužívanější hlásiče, nové metody využití hlásičů i typy, které jsou i nejsou vhodné pro instalaci do památkově chráněných budov. Dále jsou v práci uvedeny nezbytné komponenty, které jsou součástí elektrické požární signalizace. V praktické části byl vytvořen počítačový model pomocí softwaru FDS, národní kulturní památky pražské Invalidovny, konkrétně jedné ubytovací jednotky. V několika různých simulacích se liší lokace zdroje hoření, u navržených požárních hlásičů se vyhodnocuje rychlost detekce požáru.cze
dc.description.abstractThe thesis in the field of the theoretical parts focuses on the current state of knowledge of fire detectors and their location in construction, fire detection technology focused on the most used detectors, new methods of using detectors and types, which are not suitable for installation in listed buildings. The necessary components are included in the work, which are part of the fire alarm system. In the practical part I have created a computer model of national cultural monument of Prague Invalidovna, specifically one accommodation unit. In several different simulations the location of the sources of fire differs, the fire detection rate is evaluated for the proposed fire detectors.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPamátkově chráněný objekt,požár,požární hlásič,umístění požárního hlásiče,elektrická požární signalizace,archiv,klenba,Fire Dynamics Simulator (FDS)cze
dc.subjectFire; fire alarms; locations of fire alarms,fire detection and fire alarm systems; archives; vault; Fire Dynamics Simulator (FDS);eng
dc.titleUmístění požárních hlásičů v památkově chráněných objektechcze
dc.titleA location of fire detectors in historical buildingseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-13
dc.contributor.refereePavlík Tomáš
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record