Show simple item record

Utilization of Tram-Train System in the Area between Plzeň and Plasy

dc.contributor.advisorTýfa Lukáš
dc.contributor.authorVelek Petr
dc.date.accessioned2019-02-20T11:10:50Z
dc.date.available2019-02-20T11:10:50Z
dc.date.issued2019-01-11
dc.identifierKOS-877152055805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80886
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je projekt výstavby systému Tram-Train ve spádové oblasti železniční trati č. 160 mezi Plzní a Plasy. Projekt diplomové práce zahrnuje variantní návrh modernizace železniční trati v úseku Plzeň Bolevec - Plasy - Žihle a návrh novostaveb tramvajových tratí ve městech Třemošná, Horní Bříza a Plasy projektovaných v trase souběžné se stávající železniční tratí. Projekt byl zpracována na základě rozboru dopravní obslužnosti v řešené spádové oblasti postihujícího zevrubně stav nabídky autobusové dopravy. Diplomová práce obsahuje návrh infrastruktury a koncept provozního modelu pro tři varianty vlakotramvajové linky.cze
dc.description.abstractThe content of the diploma thesis is the construction project of the Tram-Train system in the catchment area of railway line no. 160 between Plzeň and Plasy. The project includes a variant proposal for the modernization of the railway line in the section Pilsen Bolevec - Plasy - Žihle and the design of new tram tracks in the towns of Třemošná, Horní Bříza and Plasy, projected along the existing railway line. The project was elaborated on the basis of the transport service analysis in the covered catchment area which affects the state of the bus transport supply. The diploma thesis contains the design of the infrastructure and the concept of the operating model for three variants of the Tram-Train line.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvlakotramvaj,železniční trať č. 160,tramvajová doprava v Plzni,hybridní systém kolejové dopravycze
dc.subjectTram ? train system,tram ? train vehicle,public transport in the city of Pilsen,tram ? train platform,railway line no.160,Třemošná,Horní Bříza,Kaznějov,Plasyeng
dc.titleVyužití systému vlakotramvaje v oblasti mezi Plzní a Plasycze
dc.titleUtilization of Tram-Train System in the Area between Plzeň and Plasyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-01-16
dc.contributor.refereeJiřík Filip
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record