Show simple item record

Influence of metakaolin on concrete propertiesdc.contributor.advisorKonvalinka Petr
dc.contributor.authorJandeková Dagmar
dc.date.accessioned2011-12-16T23:00:20Z
dc.date.available2011-12-16T23:00:20Z
dc.date.issued2011-12-17
dc.date.submitted2011-12-17 00:00:02.0
dc.identifierKOS-43071904005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8082
dc.description.abstractMetakaolin (MK) je tepelně aktivovaný materiál s pucolánovými vlastnostmi. Ve formě příměsi do betonu má schopnost zlepšit jeho fyzikálně materiálové vlastnosti a trvanlivost. Na vzorcích z dvou různých typů metakaolinu a na vzorcích bez MK byla měřena pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem a modul pružnosti. Pak byla provedena zkouška jejich odolnosti vůči cyklům zmrazování - rozmrazování v kombinaci s působením roztoku chloridu sodného NaCl (zkouška CHRL). Zvláštní pozornost byla věnována vlivu povrchové úpravy vzorků na výsledky testu odolnosti proti CHRL. Zkouška CHRL byla provedena i pro vzorky z provzdušněného betonu.Po testu CHRL bylo elektronovým mikroskopem zkoumáno proniknutí chloridů do vzorků. Pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) a termogravimetrické analýzy (TGA) bylo porovnáno množství portlanditu CH ve vzorcích. Rovněž byl prověřen vliv metakaolinu na autogenní smrštění.Na závěr byly vypočteny ceny použitých betonových směsí. Navýšení ceny bylo porovnáno se zlepšením vlastností, které přidání MK způsobilo.
dc.description.abstractMetakaolin (MK) is thermally activated material with pozzolanic properties. As additive to concrete it could improve both physical material characteristics and durability properties. Mechanical strength and modulus of elasticity on specimens made from two different types of metakaolin as well as on specimens made from concrete only with OPC were measured. Then salt scaling resistance under freezing-thawing cycles together with the effects of NaCl solution was examined. Special attention was payed to the influence of specimens surface finish. Scaling resistance test was carried out for air atrained concrete as well.After salt scaling test the electron microscopy was used to detect chlorid penetration into specimens. By differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA) amount of Portlandit CH in specimens was compared. Influence of metakaolin on autogenous shrinkage was checked. In the end prices of used concrete mixes were counted and compared to the benefits of metakaolin addition.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectmechanické vlastnosti, materiálové charakteristiky, pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, modul pružnosti, odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám, pronikání chloridů, diferenční skenovací kalorimetrie, termogravimetrická analýza, objemové změny betonumechanical properties, material charcteristics, compressive strength, bending strength, modulus of elasticity, scaling resistance, chloride penetration, differential scanning calorimetry, thermogravimetric analysis, volume changes of concretecze
dc.titleVliv metakaolinu na vlastnosti betonu
dc.titleInfluence of metakaolin on concrete propertieseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-16T23:00:20Z
dc.date.accepted2011-12-15 00:00:00.0
dc.contributor.refereeVítek Jan
dc.description.departmentkatedra mechanikycze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record