Show simple item record

Design of coil spring with progressive axial and transverse stiffness

dc.contributor.advisorNovotný Ctirad
dc.contributor.authorJežek Ondřej
dc.date.accessioned2019-02-20T11:06:08Z
dc.date.available2019-02-20T11:06:08Z
dc.date.issued2018-09-02
dc.identifierKOS-785931324305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80675
dc.description.abstractV rámci této bakalářské práci je zpracována problematika návrhu válcové vinuté pružiny pro podvozky typu Y 25 L. V úvodu práce jsou popsány nejčastěji používané pružící prvky nákladních i osobních kolejových vozidel. V praktické části je pak popsáno mechanické chování zmíněné pružiny. Jsou zde využity analytické i numerické výpočty řešení. Druhá část praktické práce se pak zabývá návrhem vinuté válcové pružiny s progresivní charakteristikou.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design of helical coil springs for bogie Y 25 L. At the beginning of the work the most commonly used spring elements of freight and passenger rail vehicles are described. In the practical part is described the mechanical behavior of the spring. Analytical and numerical calculations are used here. The second part of the practical work deals with the design of a coil spring with a progressive characteristic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPodvozek Y25 L,vypružení,vinutá pružina,progrese tuhosti,MKPcze
dc.subjectBogie Y25 L,suspension,coil spring,stiffness progression,FEMeng
dc.titleNávrh vinuté pružiny s progresivním průběhem osové a příčné tuhosticze
dc.titleDesign of coil spring with progressive axial and transverse stiffnesseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-07
dc.contributor.refereeMalinský Jan
theses.degree.disciplineKonstruování podporované počítačemcze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record