Show simple item record

Prospects for the use of intelligent public lighting in small municipalities

dc.contributor.advisorHrubeš Pavel
dc.contributor.authorPurkrábková Zuzana
dc.date.accessioned2019-02-20T11:05:38Z
dc.date.available2019-02-20T11:05:38Z
dc.date.issued2019-01-10
dc.identifierKOS-785101590705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80658
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je využití technologie inteligentního osvětlení v malých obcích. Nejprve pojednává obecně o historii světelných diod a legislativě veřejného osvětlení. Následuje popis možných doplňkových funkcí, které mohou být instalovány do inteligentního osvětlení. V další části je práce zaměřena na problematiku malých obcí, finanční a technickou náročnost projektu na realizované rekonstrukci v obci Ptice. V závěrečné části práce rozebírá možné situace, včetně návrhů na zlepšení veřejného osvětlení v malých obcích a konkrétně v obci Úhonice. Přínosem práce je hlubší pohled na inteligentní osvětlení v malých obcích.cze
dc.description.abstractThis thesis analyses the possibilities of using intelligent lighting technology in small municipalities. The text starts with the history of light diodes and the legislation related to public lighting. This part is followed by description of possible additional features that can be installed in intelligent lighting. In the second part, the thesis focuses on the problems of small municipalities, the financial and technical demands of the project on the reconstruction in Ptice. In the final part of the thesis we analyze possible situations, including suggestions for improvement of public lighting in small municipalities and specifically in the village of Úhonice. The major contribution of the text is a closer look of small municipalities for intelligent lighting.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectInteligentní osvětlení,generel veřejného osvětlení,vzdálená správa,rekonstrukce veřejného osvětlení,světelná diodacze
dc.subjectIntelligent lighting,passport,remote control,reconstruction of street light,light emitting diodeeng
dc.titlePerspektivy využití inteligentního veřejného osvětlení v malých obcíchcze
dc.titleProspects for the use of intelligent public lighting in small municipalitieseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-01-15
dc.contributor.refereeRůžička Tomáš
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record