Show simple item record

Public Spaces in Prague 7 - View of Conception of Traffic Solution

dc.contributor.advisorJanošec Jan
dc.contributor.authorPlášil Michal
dc.date.accessioned2019-02-20T11:05:33Z
dc.date.available2019-02-20T11:05:33Z
dc.date.issued2019-01-17
dc.identifierKOS-785101584005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80655
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Řešení vybraných veřejných prostor v Praze 7 z hlediska dopravní koncepce" je analyzovat stávající situaci spolu s provedením dopravních průzkumů a vyhledat rizika nejen z hlediska automobilové dopravy, ale i z hlediska nejzranitelnějších účastníků silničního provozu a porovnání stávající situace s technickými dokumenty dříve zpracovaných záměrů. Na základě této analýzy navrhnout optimalizaci stavebně technického řešení v ulicích Plynární a Umělecká a jejich okolí nejen dle ČSN 736110, ale také podle moderních trendů zklidňování dopravy, včetně dopravního značení v souladu s vyhláškou.cze
dc.description.abstractThe subject of the thesis "Solution of Selected Public Spaces in Prague 7 in terms of Transport Concept" is to analyze the current situation together with the implementation of traffic surveys and to look for risks not only from the point of view of automobile transport but also from the point of view of the most vulnerable road users, and comparison of the current situation with the technical documents of intentions. On the basis of this analysis, we propose to optimize the building-technical solution in the streets Plynární and Umělecká and their surroundings not only according to ČSN 736110, but also according to modern trends of traffic softening, including traffic signs in accordance with the Decree.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMěstská část Praha 7 - Holešovice,ulice Umělecká,Plynární,Argentinská,dopravní průzkum,intenzita,kapacita,nehody,prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,koncepce dopravy,urbanismus,Bubeneč,diplomová prácecze
dc.subjectPrague 7 - Holesovice,Umělecká street,Plynární,Argentinská,traffic survey,intensity,capacity,accidents,elements for persons with reduced mobility and orientation,transport concept,urbanism,Bubeneč,diploma thesiseng
dc.titleŘešení vybraných veřejných prostor v Praze 7 z hlediska dopravní koncepcecze
dc.titlePublic Spaces in Prague 7 - View of Conception of Traffic Solutioneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-01-22
dc.contributor.refereeChmela Petr
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record