Show simple item record

Design of Multidetector for Integration of Various Traffic Sensorsdc.contributor.advisorLangr Martin
dc.contributor.authorPosekaný Lukáš
dc.date.accessioned2019-02-20T11:05:32Z
dc.date.available2019-02-20T11:05:32Z
dc.date.issued2019-01-10
dc.identifierKOS-785101590305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80654
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zkoumáním možností integrace senzorů a detektorů použitelných v dopravním odvětví. Velký důraz je kladen především na definování požadavků na senzory a detektory použitelné v systému Multidetektoru. Stěžejním bodem je definice Multidetektoru a to jak z hardwarového tak softwarového pohledu. Systém vytvořený dle zásad této práce je využitelný jak pro dlouhodobé a krátkodobé dopravní průzkumy, tak i pro rozsáhlejší telematické systémy. Navržené požadavky na Multidetektor jsou ověřeny v laboratorních i reálných podmínkách.cze
dc.description.abstractDiploma thesis deals with the possibilities of sensors and detectors integration for transportation environment. Great effort is placed on defining the requirements on sensors and detectors usable in the Multidetector system. The main part is the Multidetector definition, both from the hardware and software point of view. A system built on the principles of this work would be usable both for long-term and short-term transport surveys and for larger telematic systems. The proposed Multidetector requirements are tested in both laboratory and real-world conditionseng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsenzor,detektor,dopravní detektor,Multidetektor,dopravní průzkumy,rozhraní,integrace dat,zpracování datcze
dc.subjectsensor,detector,traffic detector,Multidetector,traffic survey,interface,data integration,data processingeng
dc.titleNávrh multidetektoru pro integraci různých dopravních senzorůcze
dc.titleDesign of Multidetector for Integration of Various Traffic Sensorseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-01-15
dc.contributor.refereeScháno Martin
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record