Show simple item record

Improvement of the existing test stands

dc.contributor.advisorAchtenová Gabriela
dc.contributor.authorBalaji Raghavendar
dc.date.accessioned2019-02-20T11:05:13Z
dc.date.available2019-02-20T11:05:13Z
dc.date.issued2019-02-02
dc.identifierKOS-785101409905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80643
dc.description.abstractPráce se bude skládat ze zlepšení tří laboratorních měření: 1) Zlepšete měření momentu setrvačnosti. Vyberte snímač pro měření úhlu zkoumaného objektu. Navrhněte podporu senzorů. Programujte v softwaru pro získávání dat a připravte software pro výpočet momentů momentů setrvačnosti a odchylek. 2) Dokončete měření chyby přenosu převodovky. 3) Uveďte návrh, jak zlepšit ovládání ovládací síly kotoučové brzdy při setrvačnosti. Zvažte, že stojan je určen pro automatické řízení a sběr dat. Pro ovládání brzdné síly by měla být použita regulace zpětné vazby.cze
dc.description.abstractThe work will consist of improvement of three laboratory measurements: 1) Improve the measurement of moment of inertia. Choose a sensor for measurement of the angle of investigated object. Design a sensor support. Program in the data acquisition software and prepare the software for the calculation of moments of inertia and deviation moments. 2) Finalize the measurement of the transmission error. 3) Make a suggestion how to improve the control of the actuation force of disc brake on inertia test stand. Consider the stand is intended for automatic control and data acquisition. Feedback control should be used for braking force actuation.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMoment setrvačnosti,metoda torzního kyvadla,programování LabVIEW,úhel sklonu,chyba přenosu,inkrementální otočný kodér,DIAdem,doba otáčení,synchronizované zprůměrování v časové oblasti,lineární pohon,hydraulický agregát,brzda.,inklinometr,převodovky,vykládaná převodovkacze
dc.subjectMoment of inertia,torsional pendulum method,LabVIEW programming,angle of inclination,transmission error,incremental rotary encoder,DIAdem,period of revolution,synchronized averaging in time domain,linear actuator,hydraulic aggregate,brake actuation.,inclinometer,gearbox,unloaded gearboxeng
dc.titleModernizace laboratorních stanovišťcze
dc.titleImprovement of the existing test standseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-07
dc.contributor.refereeHatschbach Petr
theses.degree.disciplineAdvanced Powertrainscze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeMaster of Automotive Engineeringcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record