Show simple item record

Finishing strategies for milling and their efekt on surface quality

dc.contributor.advisorTomíček Jan
dc.contributor.authorHrouda Štěpán
dc.date.accessioned2019-02-20T11:05:11Z
dc.date.available2019-02-20T11:05:11Z
dc.date.issued2018-09-01
dc.identifierKOS-785101324205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80641
dc.description.abstractTato Bakalářská práce se zaměřuje na metody výpočtu NC drah pomocí CAM software Siemens NX. Budu zde zkoumat mezi metodami výpočtu a ověřovat přesnost výpočtu NC drah. Za tímto účelem budu provádět experiment s obráběním vzorků s rovinnou a obecnou plochou, budu porovnávat kvalitu povrchu s různým nastavení parametrů obráběcího procesu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on methods of calculation of NC tracks using CAM software Siemens NX. I will examine here between the calculation methods and verify the NC trace calculation accuracy. For this purpose, I will perform an experiment with the machining of samples with planar and free-form surface, I will compare the surface quality with different parameters of the machining process parameters.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZbytková výška,Obrábění kulovou frézou,Vliv bočního kroku na kvalitu povrchu,Parametry drsnosti,CAM,Siemens NXcze
dc.subjectScallop height,Ball-end milling,Effect Tool path on surface quality,Roughness parameters,CAM,Siemens NXeng
dc.titleDokončovací strategie frézování a jejich vliv na kvalitu povrchucze
dc.titleFinishing strategies for milling and their efekt on surface qualityeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-06
dc.contributor.refereeNovák Pavel
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record