Show simple item record

Visualisation of Combustion Species in Gaseous Mixturesdc.contributor.advisorKouba Jan
dc.contributor.authorMulenko Martin
dc.date.accessioned2019-02-20T11:04:29Z
dc.date.available2019-02-20T11:04:29Z
dc.date.issued2018-09-09
dc.identifierKOS-784823031205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80609
dc.description.abstractPráce se zabývá vizualizací meziproduktů spalování při procesu hoření plynné směsi. Jsou zde shrnuty fyzikální základy luminiscenčních jevů, jako je luminiscence, fluorescence nebo chemiluminiscence. Tyto poznatky jsou využity pro popis vizualizačních metod pro procesy hoření. Pro experiment byla vybrána Chemiluminiscence OH radikálů a pro ni bylo zřízeno měřící stanoviště v laboratořích ČVUT. Proběhlo jednoduché kvalitativní měření a pro tento experiment bylo vybráno nejvhodnější nastavení měřící techniky s ohledem na další možnost zpracování dat.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with visualisation of combustion species in gaseous mixtures. The thesis summarizes physical bases of luminescent phenomena such as luminescence, fluorescence or chemiluminiscence. This knowledge is used for description of visualization methods for burning processes. Chemiluminiscence of OH radicals was selected for the experiment. It was equipped with measuring stations in CTU in Prague university laboratories. Simple qualitative measurement was made and the most appropriate measuring technique setting for this experiment was chosen with regard to the further possibility of data processing.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectfluorescence,chemiluminiscence,Laserem Indukovaná Fluorescence,luminiscence,OH radikál,spalování,vizualizacecze
dc.subjectfluorescence,chemiluminiscence,Laser Induced Fluorescence,luminiscence,OH radical,combustion,vizualisationeng
dc.titleVizualizace meziproduktů spalování při procesu hoření plynné směsicze
dc.titleVisualisation of Combustion Species in Gaseous Mixtureseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-09-14
dc.contributor.refereePolanský Jiří
theses.degree.disciplineAplikovaná mechanikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky tekutin a termodynamikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record