Now showing items 1-20 of 164

  Subject
  1D flow solution,comparison of 1D and 3D flow solution,comparison of 1D flow solution and numerical simulation,CFD flow solution,CFD simulation,comparison of CFD and 1D solution,pressure loss in pipeline systems,pressure loss coefficients,establishing pressure loss coefficients,local pressure loss,frictional pressure loss,flow in channels,flow in carburetors,carburetors,governing equations of fluid dynamics [1]
  1D řešení proudění,porovnání 1D a 3D řešení proudění,porovnání 1D řešení proudění a numerické simulace,CFD řešení proudění,CFD simulace,porovnání CFD a 1D řešení,tlakové ztráty v potrubí,ztrátové součinitele,stanovení ztrátových součinitelů,místní ztráta,třecí ztráta,proudění v kanálech,proudění v karburátoru,karburátory,výchozí rovnice dynamiky tekutin [1]
  Adenomy hypofýzy [1]
  Adiabatic mixing, entropy, computer fluid dynamics, measurement on orifice plate, pressure loss [1]
  Adiabatické směšování, entropie, počítačová mechanika tekutin, měření na cloně, tlaková ztráta [1]
  Aerodynamic Characteristics of Propeller [1]
  Aerodynamics,CFD,passanger road vehicle,tandem storage space,CO2 emissions [1]
  Aerodynamics,high-speed train,tunnel passing,Ansys CFX [1]
  Aerodynamika,CFD,osobní vozidlo,úložný prostor,CO2 emise [1]
  Aerodynamika,vysokorychlostní kolejová jednotka,průjezd tunelem,Ansys CFX [1]
  air cooled condenser,ACC,effectiveness of air cooled condenser,dry cooling,heat transfer,hot air recirculation,heat transfer enhancement,wind influence [1]
  aircraft performance [1]
  Aircraft Propeller [1]
  Axisymmetric Air Jet Flow, Passive Flow Control, Resonator [1]
  Bezpilotní létající prostředek [1]
  Boundary conditions [1]
  calculation method [1]
  CFD [2]
  CFD simulace [1]
  CFD simulation [1]