Show simple item record

Desing studie of primary and secondary suspension in bogie of High Speed Units

dc.contributor.advisorKolář Josef
dc.contributor.authorMihulec Michal
dc.date.accessioned2019-02-20T11:04:24Z
dc.date.available2019-02-20T11:04:24Z
dc.date.issued2019-02-09
dc.identifierKOS-784823029105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80606
dc.description.abstractTématem diplomové práce je studie primárního a sekundárního vypružení podvozku vysokorychlostní jednotky. V teoretické části jsou popsána řešení pojezdů vysokorychlostních vozidel s provozní rychlostí vyšší než 300 km/h. V praktické části je proveden návrh jednotlivých prvků vypružení vycházející z hmotnostní bilance a typového výkresu jednotky. Pomocí MBS simulací jsou ověřeny jízdní vlastnosti vozidla a bezpečnost proti vykolejení podle ČSN EN 14 363.cze
dc.description.abstractThe master thesis is focused on design study of primary and secondary suspension in bogie of high-speed multiple unit. The theoretical part describes solutions of bogies of highs-peed trains with operating speed higher than 300 km/h. In practical part the suspension elements are designed based on mass analysis and technical drawing of the multiple unit. The running behaviour and safety against derailment according to standard ČSN EN 14 363 is verified by multi body simulation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPodvozek,Vysokorychlostní jednotka,Vypružení,MBS,Stabilita,Bezpečnost proti vykolejenícze
dc.subjectBogie,High Speed Multiple Unit,Suspension,MBS,Stability,Safety Against Derailmenteng
dc.titleStudie primárního a sekundárního vypružení podvozku vysokorychlostní jednotkycze
dc.titleDesing studie of primary and secondary suspension in bogie of High Speed Unitseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereeČapek Jan
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record