Show simple item record

Experimental and Numerical Analysis of Axial Fan Noisedc.contributor.advisorHyhlík Tomáš
dc.contributor.authorKohout David
dc.date.accessioned2019-02-20T11:02:55Z
dc.date.available2019-02-20T11:02:55Z
dc.date.issued2018-09-09
dc.identifierKOS-784822684305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80543
dc.description.abstractPráce se zabývá numerickým výpočtem hluku axiálního ventilátoru a sestavením experimentu pro validaci výpočtu. Zkoumanými vlivy na hluk ventilátoru jsou poloha překážky před nebo za ventilátorem a poloha ventilátoru v aerodynamickém obalu. Druhou částí je porovnání naměřených dat se simulací. Pro numerickou simulaci je používán software založený na Lattice Boltzmannově metodě. V diplomové práci je popsán základní princip této metody, vyhodnocení dat ze simulace a jsou diskutovány výhody a nevýhody této metodycze
dc.description.abstractThesis is focused on numerical simulation of axial fan noise and the compilation of an experiment for the validation of the calculation. The investigated effects on the fan are the position of the obstacle in front of or behind the fan and the position of the fan in the shroud. The second part is a comparison of measured data with simulation. Numerical simulation uses software based on the Lattice Boltzmann method. The diploma thesis describes the basic principle of this method, evaluation of data from simulation and the advantages and disadvantages of this method are discussed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVentilátor,Aeroakustika,Lattice Boltzmannova metodacze
dc.subjectFan,Aeroakustics,Lattice Boltzmann methodeng
dc.titleExperimentální a numerické vyšetřování hluku axiálního ventilátorucze
dc.titleExperimental and Numerical Analysis of Axial Fan Noiseeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-09-14
dc.contributor.refereeŠafařík Pavel
theses.degree.disciplineAplikovaná mechanikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky tekutin a termodynamikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record