Show simple item record

Special coatings for aviation applications

dc.contributor.advisorPakosta Michal
dc.contributor.authorBeneš Stanislav
dc.date.accessioned2019-02-20T11:01:44Z
dc.date.available2019-02-20T11:01:44Z
dc.date.issued2018-09-07
dc.identifierKOS-784822650905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80491
dc.description.abstractDiplomová práce vznikla za účelem přiblížení problematiky aplikace nátěrových hmot v letectví, se zaměřením na extrémně namáhané součásti letadel jako jsou náběžné hrany, radary, antény, spojlery a klapky apod. Cílem této práce bylo testovat nátěrový systém proti mechanickému poškození a snížit tak náklady na údržbu, servis a opravy díky tomu, že budeme schopni prodloužit životnost těchto komponent. V experimentální části se práce zabývá návrhem zkoušení nátěrových hmot a podrobení testovacích vzorků jednotlivým zkouškám.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis was developed in order to approach the problems of application of paints in aviation, focusing on extremely stressed parts of aircraft such as leading edges, radars, antennas, spoilers and flaps etc. The aim of this work was to test the paint system against mechanical damage and thus reduce the costs of maintenance, service and repairs due to the fact that we will be able to extend the life of these components. In the experimental part the thesis deals with the design of the testing of paints and the testing of the test samples for individual tests.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectLetectví,povlaky,nátěrové hmoty,zkoušení,opotřebení,tvrdost,odolnost,eroze,abraze,adhezecze
dc.subjectAviation,coatings,substance,testing,wearing test,hardness,resistance,erosion,abrasion,adhesioneng
dc.titleSpeciální nátěrové hmoty pro letecké aplikacecze
dc.titleSpecial coatings for aviation applicationseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-12
dc.contributor.refereeŠpaček Vladimír
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record