Show simple item record

Numerical simulation of effects of photoionization on an electric discharge propagation

dc.contributor.advisorKarel Jan
dc.contributor.authorBečvář Daniel
dc.date.accessioned2019-02-20T11:01:43Z
dc.date.available2019-02-20T11:01:43Z
dc.date.issued2018-08-31
dc.identifierKOS-784822650505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80490
dc.description.abstractTématem práce je numerická simulace elektrického výboje s vlivem fotoionizace. K popisu streameru je použit minimální model, který je složen ze soustavy transportních rovnic pro hustoty elektricky nabitých částic doplněných o zdrojový člen fotoionizace a vztahy pro výpočet elektrického potenciálu a intenzity elektrického pole. Rovnice jsou diskretizovány metodou konečných objemů a výpočet probíhá na nestrukturovaných dynamicky adaptovaných sítích. V práci je uvedeno rozšíření Kulikovského modelu fotoionizace o komplexnější model produkce fotoelektronů lineární interpolací tabulkových hodnot. V poslední části jsou uvedeny výsledky numerického testování pro deskovou a parabolickou anodu.cze
dc.description.abstractTheme of this work is a numerical simulation of an electrical discharge with respect to the photoionization. The minimal model is used for the streamer description. This model contains system of transport equations for densities of electrically charged particles supplemented by photoionization source term and formulas for the electric potential and the intensity of the electric field. The numerical solution is realized by finite volume method on dynamically adaptive unstructured (triangular) grid. There is an extension of photoionization model by a more complex model of photoelectrons production. Results of numerical testings for two types of anoda are presented in the last part of this work.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectNumerická simulace,elektrický výboj,model fotoionizace,metoda konečných objemůcze
dc.subjectNumerical simulation,electric discharge,photoionization model,fi- nite volume methodeng
dc.titleNumerická simulace vlivu fotoionizace na šíření elektrického výbojecze
dc.titleNumerical simulation of effects of photoionization on an electric discharge propagationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-05
dc.contributor.refereeTrdlička David
theses.degree.disciplineMatematické modelování v technicecze
theses.degree.grantorústav technické matematikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record