Show simple item record

Capability evaluation of banding process

dc.contributor.advisorPodaný Jan
dc.contributor.authorHejkrlík Lukáš
dc.date.accessioned2019-02-20T11:00:55Z
dc.date.available2019-02-20T11:00:55Z
dc.date.issued2018-09-01
dc.identifierKOS-782889689805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80454
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vyhodnocení způsobilosti výrobního procesu teflonování pro společnost KYB Manufacturing Czech s.r.o. (KMCZ). Pro správné vyhodnocování způsobilosti procesu byly v praxi využity zpracované teoretické poznatky. Před samotným začátkem hodnocení způsobilosti procesu byl analyzován výrobní proces, identifikovány jeho důležité vstupy, výstupy a faktory, které ho nejvíce ovlivňují. Následně prvním krokem byla volba znaku kvality z výrobní dokumentace. Před začátkem shromažďování potřebných hodnot pro analýzy systémů měření (MSA) byla ověřena normalita procesu. Podle výsledků analýz systémů měření byla zvolena ta nejvhodnější. Poté bylo ověřeno statistické zvládnutí procesu sledovaného znaku kvality pomocí regulačních diagramů a na závěr porovnány vypočtené indexy způsobilosti s požadovanými hodnotami.cze
dc.description.abstractPurpose of this bachelor thesis is capability evaluation of banding process for the manufacturing company KYB Manufacturing Czech s.r.o. (KMCZ). For the correct capability evaluation of process, the theoretical knowledge was used in practice. Before the beginning of capability evaluation of process, the production process was analyzed, identified its important inputs, outputs and factors that the most affect its. Subsequently, the first step was a choice of quality sign from the production documentation. Before the collection of the necessary values for the measurement systems analysis (MSA), the normality of process was verified. According to the results of the measurement systems analysis, the most appropriate one was chosen. Then, the statistical mastery of the process of the observable quality sign was verified by the control charts and in conclusion, the calculated capability indexes with the required values were compared.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecthodnocení způsobilosti procesu,analyzování výrobního procesu,volba znaku kvality,analýza systému měření (MSA),ověření normality procesu,statistická zvládnutelnost procesu,regulační diagramy,indexy způsobilosticze
dc.subjectcapability evaluation of process,analysis of production process,choice of quality sign,measurement system analysis (MSA),verification of process normality,statistical mastery of the process,control charts,capability indexeseng
dc.titleVyhodnocení způsobilosti výrobního procesu teflonovánícze
dc.titleCapability evaluation of banding processeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-06
dc.contributor.refereeTureček Tomáš
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record