Show simple item record

Road bridge Roušťany

dc.contributor.advisorDolejš Jakub
dc.contributor.authorRech Jan
dc.date.accessioned2019-02-20T11:00:37Z
dc.date.available2019-02-20T11:00:37Z
dc.date.issued2019-02-13
dc.identifierKOS-781238073205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80443
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes údolí Rouštanského potoka a je součástí obchvatu stejnojmenné obce, v blízkosti Havlíčkova Brodu. Nosnou konstrukci tvoří dvojice proměnných ocelových nosníků spolu se spřaženou železobetonovou deskou. Most se nachází ve směrovém oblouku a je třípolový. Práce obsahuje tři základní části - technickou zprávu, statický výpočet a výkresovou dokumentaci. Statický výpočet je proveden podle evropských norem zavedených do systému českých norem ČSN EN.cze
dc.description.abstractThe Diploma thesis deals with the design a roadbridge over the Roustany brook, a part of bypass of a Roustany, next to Havlíčkův brod. The supporting structure consisting of two phase main beams and crossbeams with interlocked reinforced concrete. The bridge is located in a directional arc and is three-span. The work contains three basic parts - technical report, static calculation and drawing documentation. The static calculation is executed according to the European Standards implemented into Czech Standards ČSN EN.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSilniční most,spřažená konstrukce,ocel,železobetonová deska,dopravní stavbacze
dc.subjectRoadbridge,interlocked steel-concrete,steel,reinforced concrete deck,traffic structureeng
dc.titleSilniční most Roušťanycze
dc.titleRoad bridge Roušťanyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-13
dc.contributor.refereeThöndel Štěpán
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record