Show simple item record

Neutron Field Measurements at Training Reactor VR-1 Using Gamma Compensated Ionizing Chambers

dc.contributor.advisorHuml Ondřej
dc.contributor.authorVobr Filip
dc.date.accessioned2019-02-20T11:00:07Z
dc.date.available2019-02-20T11:00:07Z
dc.date.issued2019-02-06
dc.identifierKOS-780961310305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80429
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor LND-50332 a KNK-56. Teoretický úvod je věnován popisu experimentálních zařízení a reaktorové instrumentace. Jsou zde obsazeny souhrnné údaje o vlastnostech, konstrukčním uspořádání a způsobech využívání gama-kompenzovaných ionizačních komor. Pro dosažení jejich přesné proudové odezvy byla proveda kalibrace analyzátorů malých proudů TEMA LCM310, které jsou využívány pro měření proudové odezvy z gama-kompenzovaných ionizačních komor. Hlavním předmětem práce je analyzování možností nastavení kompenzačního napětí pomocí dvou přístupů. První z nich je zaměřen na použití kadmiového pokrytí, pomocí kterého je možné odstínit neutronové pole a provést tak vyhodnocení kompenzačního faktoru. V druhé metodě je využíváno zavádění záporné reaktivity do aktivní zóny reaktoru pomocí shazování absorpční tyče. Z časového průběhu reaktivity je pak možné pomocí reaktimetru posoudit optimální nastavení komor.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on neutron field measurements of training reactor VR-1 using gama-compensated ionizing chambers LND-50332 and KNK-56. The theoretical introduction aims to describe experimental devices and reactor instrumentations. It also contains detailed information about properties, constructional layout and the means of using gama-compensated ionizing chambers. To achieve their accurate current response, calibration of the low current monitor TEMA LCM310 used while measuring current response of gama-compensated ionizing chambers has been made. The main focus of this thesis is put on analysing all the possible settings of compensation voltage and that, from two different points of view. First of which deals with using cadmium coverage as a way of shielding neutron field and results in evaluation of compensazion factor. The other one shows the usage of implementing negative reactivity within the reactor’s active zone by lowering the regulating rod. Observing time course for reactivity using reactimeter gives us the ability to find out an ideal settings of chambers.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdetekce neutronů,detekční systém,gama-kompenzovaná ionizační komora,kadmiové pokrytí,kalibrační křivka,KNK-56,kompenzační napětí,LND-50332,neutronová instrumentace,regulační tyč,spektrum neutronů,školní reaktor VR-1cze
dc.subjectNeutron Detection,Detection system,Gama-Compensated Ionisation Chamber,Cadmium Coating,Calibration Curve,KNK-56,Compensation Voltage,LND.50332,Neutron Instrumentation,Control Rod,Neutron Spectrum,Training Reactor VR-1eng
dc.titleMetody měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komorcze
dc.titleNeutron Field Measurements at Training Reactor VR-1 Using Gamma Compensated Ionizing Chamberseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-11
dc.contributor.refereeKoleška Michal
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record