Show simple item record

Renewal of elementary school buildings from the 1970´s and their plots in the Czech republicdc.contributor.advisorMezera Petr
dc.contributor.authorUrbanová Mária
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:50Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:50Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifierKOS-91282428305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8030
dc.description.abstractStavební obnova budov pro základní školy ze 70. let 20. stol. a jejich pozemků v ČR. [Dizertační práce]. České vysoké učení technické v Praze. Stavební fakulta. Katedra architektury. Školitel: Doc. Ing. arch. Petr Mezera, Csc. Stupeň odborné kvalifikace: PhD. Praha : ČVUT, 2010. 264 str.Cílem práce je stanovit nedostatky budov pro základní školy ze 70. let 20. stol. a jejich pozemků v ČR v souvislosti s novými výchovně-vzdělávacími postupy ve 21. stol., se společensko-politickou proměnou české společnosti po listopadu 1989 a novými nároky na životní prostředí člověka obecně a nastínit možnosti jejich komplexní stavební obnovy tak, aby po této obnově vyhovovaly všem na ně dnes kladeným požadavkům. Po nastínění společenské situace období vzniku těchto objektů a stručném historickém přehledu vývoje školských objektů v ČR a zahraničí následuje výčet současných požadavků na objekty pro základní školy v ČR. Hlavním jádrem práce je přehled nedostatků objektů základních škol ze 70. let 20. stol. a prezentace možností jejich stavebních úprav vzhledem k současným změněným požadavkům výchovně-vzdělávacím, ekologickým, psychologickým, architektonickým a urbanistickým, funkčně-dispozičním, požadavkům na kvalitu vnitřního prostředí, požadavkům týkájícím se stavebně-technického stavu a požadavkům celospolečenským a dále vzhledem k možnému revitalizačnímu přínosu pro obytnou zónu.Nastíněné možnosti úprav uvedených nedostatků sledují požadavek komplexnosti stavební obnovy a poukazují i na řešení nedostatků v praxi často opomíjených. Výsledky této práce mohou být přínosem pro studenty architektury a stavebních oborů, pedagogy a zejména pro investory a architekty, kteří stojí před konkrétním úkolem - rekonstrukce školního objektu.
dc.description.abstractZákladní škola. Nedostatky. Komplexní stavební obnova. Nová image objektu. Školní hala. Kmenová učebna. Univerzální učebna. Přestávkové prostory. Školní pozemek. Ekologické úpravy. Elementary school. Deficiences. Complex building renewal. New building image. School hall. Core classroom. Break spaces. School plot. Ecological adjustment. Renewal of elementary school buildings from the 1970s and their plots in the Czech Republic in the beginning ot the 21st century. [Dissertation thesis]. Czech Technical University in Prague. Faculty of Civil Engineering. Department of Architecture. Supervisor: Petr Mezera. Praha : Czech Technical University, 2010. 264 p.The aim of this work is to explore deficiencies of elementary school buildings and their plots from the 1970s in the Czech Republic in connection with new educational programmes of the 21st century, political and social change of the Czech society after November 1989 and new surroundings demands and outline possibilities of their complex restoration.After a brief description of the social and political atmosphere in the Czech Republic in the 1970s and a view of evolution of elementary school buildings in the Czech Republic and abroad there follows a description of contemporary demands of a school environment. The main core of the work is to give characteristics of the 1970s´ school buildings deficiencies and presentation of their restoration possibilities with regard to contemporary educational, social and ecological demands and with regard to revitalization contribution for the residential areas where the schools are located.Exhibited adaptation possibilities follow up the demand of complex building renewal and point at problems not solved in practice. Results of the work could be contribution for the architecture and civil engineering students, so as for pedagogues and especially for investors and architects, who have a factual problem ahead of them - a school building renewal.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectElementary school. Deficiences. Complex building renewal. New building image. School hall. Core classroom. Break spaces. School plot. Ecological adjustment.cze
dc.titleStavební obnova budov pro základní školy ze 70. let 20. století a jejich pozemků v ČR
dc.titleRenewal of elementary school buildings from the 1970´s and their plots in the Czech republiceng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:51Z
dc.date.accepted2011-09-15 00:00:00.0
dc.contributor.refereeSýkora Jaroslav
dc.description.departmentkatedra architekturycze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record