Show simple item record

Natural building materials in architecturedc.contributor.advisorSchleger Eduard
dc.contributor.authorHlaváček Dalibor
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:50Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:50Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifierKOS-90439647905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8029
dc.description.abstractVýběr stavebních materiálů má zásadní vliv na chování budovy a její vnímání člověkem. Dnešní doba nabízí architektovi bezpredentní výběr materiálů, který již není odvislý od lokality,jako za dob našich předků. Pestré používání různorodých materiálů, jejich vědomě nestandardní použití a půjčování materiálů z jiných průmyslových odvětví se stává uznaným tvůrčím nástrojem architekta. Důraz na vizuální složku architektonického prožitku v kombinaci se standadizací stavebních prvků nevyhnutelně vede ke ztrátě hmatovosti, měřítka a pocitovosti architektury. Řečeno s Juhani Pallasmou, domy se staly obrazem odděleným od existenciální hloubky a opravdovosti. Stavebnictví a jím realizované vystavěné prostředí se v EU podílí na 40% veškerého odpadu vyprodukovaného člověkem. Současně je odpovědné za 30% emisí CO2. Vzhledem k faktu, že se významnou měrou podílí na globální spotřebě energie a surovin, je nezbytné zabývat se problematikou udržitelného rozvoje v tomto odvětví lidské činnosti.Dizertační práce je určena pro potřeby architektů a studentů architektury jako pomůcka pro rozhodování v procesu navrhování budov. Vzhledem k tomu, že autor vnímá jako klíčovou multismyslovou kvalitu budovy, její šetrnost k životnímu prostředí a kvalitní vnitřní prostředí budov, je rozsah práce zaměřen na přírodní stavební materiály, u kterých se takovéto kvality předpokládají. Uplatnění přírodních materiálů má v našem kulturním okruhu tradici, která s nástupem průmyslové revoluce postupně vymizela. Cílem této práce je ověřit, zda oprostit přírodní materiály od jejich stigmatu rurální architektury a zda pro ně lze nalézt uplatnění v současné moderní architektuře.
dc.description.abstracte of bulding materials is essential to the building´s d The choice of bulding materials is essential to the building´s demeanor and to the way people perceive it.Contrary to the times of our ancestors, the contemporary era offers architects an unprecedented choice of materials independent on locality. Picturesque use diverse materials, their conscious atypical application and the borrowing of materials from different industries become highly regarded archivectś artistic tools. Anemphasis on visual elements of architectural experience in combination with the standardization of building elements inevitably lead to the loss of tactility and sometimes even the sensation of architecture. As Juhani Pallasma puts it. houses evolved into paintings detached from the existenal depth and reality. 40 % of the entire energy consumption and 40% of human-produced waste in the EU are generated by the building industry and by thus built-up environment. The building industry is also responsible for approximately 30% of CO2 emissions. Due to the fact that it is strongly involved in the global energy and raw material consumption, it is essential to deal with the question of sustainable development of this part of human activity. The dissertation thesis is dedicated to narchitecture as a decision-making instrument to be used in the building design proces. A buildin´s multi-sensory quality, its environmental friendliness and the quality of its interior setting are the key factors for the author, the bulk of the thesis is focused on natural building materials in which such qualities are presumed. The usage of natural materials to be traditional in our cultural envitonment, but gradually vanished with the accession of the industrial revolution. The goal of this thesis is to verify the possibility of liberating natural materials from their rural architecture stigma and to confirm the contingency of their application in contemporary architecture.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectpřírodní materiály, multismyslová architektura,udržitelný rozvoj, zdravé vnitřní prostředícze
dc.titlePřírodní materiály v architektuře
dc.titleNatural building materials in architectureeng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:50Z
dc.date.accepted2011-04-28 00:00:00.0
dc.contributor.refereeSuchomel Jiří
dc.description.departmentústav navrhování IIcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineArchitektura a pozemní stavitelstvícze
theses.degree.grantorFakulta architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record