Show simple item record

ECOLOGICAL STARTUP HOUSING IN OLOMOUC

dc.contributor.advisorSuske Petr
dc.contributor.authorBomberová Eva
dc.date.accessioned2019-02-20T10:57:09Z
dc.date.available2019-02-20T10:57:09Z
dc.date.issued2019-01-31
dc.identifierKOS-767579884705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80287
dc.description.abstractTématem diplomové práce je startovací (sociální) bydlení v Olomouci. Jedná se o nárožní proluku bloku v širším centru města, která je vhodná pro podporované bydlení, zejména pro dostupnost všech služeb. Nárožní dům blok respektuje hmotově i výškově, zároveň ale využívá maximum plochy. Dům má v nejvyšší části 6 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží parkování. Parter domu je obchodní, do vnitrobloku vystupuje společenskou místností, ostatní nadzemní podlaží jsou pouze bytová. Součástí projektu je úprava vnitrobloku, jehož úroveň se zvyšuje na úroveň okolního terénu.cze
dc.description.abstractThe theme of this diploma thesis is the start-up (social) housing in Olomouc. This is a corner block in the wider city center, which is suitable for social housing, especially for the availability of all services. The house respects block both - mass and height, but also uses the maximum area. The house has 6 upper floors and 2 underground floors parking. The ground floor of the house is commercial, there is a common room in the courtyard, the other above-ground floors are only residential. Part of the project is the modification of the courtyard, the level of which increases to the level of the surrounding terrain.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectbydlení,Olomouc,ekologické,sociální,městskécze
dc.subjectecological,social,city,housing,Olomouceng
dc.titleEKOLOGICKÉ STARTOVACÍ BYDLENÍ V OLOMOUCIcze
dc.titleECOLOGICAL STARTUP HOUSING IN OLOMOUCeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-05
dc.contributor.refereeHabanec Libor
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record