Show simple item record

Analysis of sensoric data with SoC ESP32dc.contributor.advisorMacejko Peter
dc.contributor.authorZajíc Pavel
dc.date.accessioned2019-02-20T10:56:25Z
dc.date.available2019-02-20T10:56:25Z
dc.date.issued2019-02-01
dc.identifierKOS-762877608405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80254
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou pripojení a zpracování dat ze senzoru pomocí cipu ESP32 a zejména analýzou možností prenosu dat pomocí vestavené WiFi a sériové linky a predzpracování dat ze senzoru (mikrofonu) v rámci samotného cipu. Následne jsou tyto možnosti porovnány se starším cipem ESP8266. Možnosti prenosu dat jsou v rámci této práce prakticky overeny pomocí aplikací v jazyce C pro oba moduly. Soucástí programového vybavení je také aplikace tunelu UART-WiFi pro oba moduly napsána v jazyce C, která prijímá data ze sériové linky, vytvárí z techto dat UDP pakety a následne odesílá tyto pakety pomocí WiFi na zarízení v síti. Tento tunel je následne analyzován a je stanoven limit propustnosti pro bezchybný prenos spolecne s urcením chybovosti pri prekrocení tohoto limitu. Nakonec je srovnána výkonnost obou modulu v praxi. Zdrojové kódy aplikací je možné nalézt na priloženém CD této práce.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the analysis of connection and processing sensoric data using ESP32 chip and espeially with analysis of data transfer possibilities using embedded WiFi and serial link. Analysis of a sensoric data preprocessing within the chip ESP32 alone is also included. This analysis is followed by a comparison of these possibilities with the older chip ESP8266. The data transfer possibilities is in terms of this thesis verified in practice using applications in C programming language for both modules. Application for both modules in C programming language of a tunnel UART-WiFi is also included in the software. This application receives data from serial link, forms them into 1KB UDP packets and sends these packets over WiFi to other device in the same network. This tunnel is then analyzed and the limit of a throughput for data transfer with no errors is determined as well as the error rate when the limit is exceeded. In the end the performance of both modules in practice is compared. Source codes of applications can be found in the attachment of this work.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectESP32,ESP8266,analýza možností prenosu dat,UART,WiFi,tunel UART-WiFi,propustnost,jazyk Ccze
dc.subjectESP32,ESP8266,analysis of data transfer possibilities,UART,WiFi,tunnel UART-WiFi,throughput,C programming languageeng
dc.titleAnalýza dat ze senzorů s využitím SoC ESP32cze
dc.titleAnalysis of sensoric data with SoC ESP32eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-06
dc.contributor.refereeČerný Viktor
theses.degree.disciplineNávrh a programování vestavných systémůcze
theses.degree.grantorkatedra číslicového návrhucze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record