Show simple item record

Column web component in shear at elevated temperature in fire

dc.contributor.advisorWald František
dc.contributor.authorStrejček Michal
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:48Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:48Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifierKOS-87920691605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8024
dc.description.abstractZvýšená teplota při požáru ovlivňuje chování dílčích prvků konstrukce i celého konstrukčního systému budovy. Stabilita a celistvost konstrukce závisí na únosnosti a deformační kapacitě styčníků. Pro předpověď chování styčníků ocelových konstrukcí za běžné teploty se používá metoda komponent. Její využití pro popis za zvýšených teplot je podmíněno nejen uvažováním degradace materiálu, ale i zahrnutím vlivu normálových sil, které vznikají v nosnících od teplotní délkové roztažnosti při zahřívání či chladnutí konstrukce. Publikované pokročilé mechanické modely jsou zaměřeny na popis styčníků s oboustranným přípojem se symetrickým zatížením. Využití modelů pro předpověď chování styčníků nesymetricky zatížených nebo styčníků s jednostranným přípojem brání neúplný popis komponent zatížených ve smyku. Tato disertační práce je zaměřena na ověření chování a popis komponenty stěna sloupu ve smyku za zvýšených teplot.
dc.description.abstractElevated temperature has a detrimental effect on the behaviour of load-carrying structure of the building, as well as individual members in the fire compartment. Stability and structural integrity in fire strongly depend on the moment resistance and rotation capacity of the joints between the beams and columns. Prediction of the joint behaviour at ambient temperature is based on a component method. The same methodology can be used for describing the joint behaviour in case of fire. It is noteworthy that recently published advanced mechanical models of joints are basically intended for interior connections with symmetrical loading. Shear stresses in the column web panel induced by either unsymmetrical loading in double-span configuration or single-span configuration would have significant shear effect on the rotational response of the joint. The aim of this thesis is to verify the behaviour of the component column web in shear in order to extend the advanced mechanical models to a greater variety of the loading configurations in fire.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectOcelový styčník, Zvýšená teplota, Metoda komponent, Stěna sloupu ve smyku. Steel joint, Elevated temperature, Component method, Column web in shearcze
dc.titleKomponenta stěna sloupu ve smyku za zvýšené teploty při požáru
dc.titleColumn web component in shear at elevated temperature in fireeng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:48Z
dc.date.accepted2011-06-23 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrství (4)cze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record