Show simple item record

Optimization method for automatic generation of the reinforcement layout of structural concretedc.contributor.advisorKohoutková Alena
dc.contributor.authorSemrád Karel
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:47Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:47Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifierKOS-87920691305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8023
dc.description.abstractDisertační práce popisuje optimalizační metodu pro automatické generování náhradních příhradových modelů a tomu odpovídající návrh výztuže poruchových oblastí železobetonových konstrukcí. Navržený výpočetní postup je schopen zohlednit nehomogenní podstatu železobetonu zavedením rozdílných materiálových vlastností ocelové výztuže a betonu do procesu sestavování náhradních příhradových modelů. Navržená optimalizační metoda je založena na principech příhradové analogie a je rozšířena o optimalizační algoritmus. Během výpočetního procesu je přerozdělováno množství výztužné oceli uvnitř návrhové oblasti tak, aby byla výztuž plně využita, zatímco objem betonu zůstává stejný. Tímto způsobem je možné zohlednit rozdílný stav napjatosti v tlačených částech konstrukce, kdy není beton ve všech místech konstrukce plně využit. Výsledkem je návrh optimálního rozložení výztuže, pro jehož provedení je zapotřebí minimální množství oceli. Optimalizační proces tak vede k úspoře materiálu a návrhu efektivních konstrukcí. Značné úsilí bylo věnováno tomu, aby byl výpočetní program schopen uvážit při tvorbě výpočetních modelů konstrukční zásady pro praktické provedení výztuže. Možnosti uplatnění metody jsou představeny na řešených příkladech vybraných konstrukčních prvků a detailů. Pro kontrolu správnosti metody byly výsledky optimalizační metody porovnány s nelineární analýzou metodou konečných prvků provedenou v programu Atena 2D.
dc.description.abstractThe dissertation thesis presents a new method for automatic generation of strut-and tie models and reinforcement layout design of D-regions of structural concrete. The focus of this work is aimed on developing a design procedure taking into account real stiffness properties of steel and concrete components of structural concrete. The presented method combines the principles of strut-and-tie analogy and structural optimization. The performance objective of the presented method is to minimize the amount of steel used in a design domain with respect to its beneficial spreading in all required parts of a member for a better performance of concrete. The main benefit of the presented method consists in taking into account the fully utilization of steel reinforcement while some parts of concrete design domain are not as utilized as the others. With the use of the method, optimal location of reinforcement and its amount can be obtained which leads to a minimum steel reinforcement design - material savings and best performance of a structure. A considerable emphasis is placed on applicability of the method in a real engineering practice. A few examples are given to show the potency and possibilities of the proposed method. Comparisons of the results with a non-linear finite element analysis performed in the software Atena 2D are provided to demonstrate the validity and contribution of a presented method.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectželezobeton, optimalizace, automatický návrh výztuže, příhradová analogie structural concrete, optimization, automatic design of the reinforcement layout, strut-and-tie analogycze
dc.titleOptimalizační metoda pro automatický návrh výztuže železobetonových prvků
dc.titleOptimization method for automatic generation of the reinforcement layout of structural concreteeng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:47Z
dc.date.accepted2011-10-31 00:00:00.0
dc.contributor.refereeProcházka Jaroslav
dc.description.departmentkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrství (4)cze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record