Show simple item record

Railway heritage - identification, evaluation and conversion.dc.contributor.advisorŠenberger Tomáš
dc.contributor.authorZlámaný Michal
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:43Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:43Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifierKOS-47521039605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8016
dc.description.abstractPrůmyslová revoluce změnila planetu a vytvořila svět jaký známe dnes. Železnice je produktem průmyslové revoluce a zároveň jejím nástrojem. Od svého vzniku soustřeďuje vrcholné kapacity vědy a techniky, přináší nové technologie do průmyslu, strojírenství a stavebnictví, nové stavební typy do architektury, ovlivňuje stavbu měst a tvář krajiny. Zasahuje i do dalších oborů, do telekomunikací, ekonomie, politiky, ale i do umění a kultury a dnes je běžnou součástí života všech lidí. Hodnoty, které železnice vytváří, obsažené v památkách od doby vzniku železnice až do současnosti, jsou součástí kulturního dědictví.Tyto památky si zasluhují stejný přístup jako jakékoliv jiné pozůstatky historie. Železniční dědictví má specifika, ovlivňující jeho identifikaci, hodnocení, způsoby jeho ochrany a možnosti jeho znovuvyužití nebo konverze. Rozsah celků tvořených železnicí jak množstvím objektů, tak velikostí zabrané plochy jednoznačně převyšuje tyto hodnoty u naprosté většiny jiných památek. Při budování drážních staveb byla užita typizace v do té doby nevídaného rozsahu a ani dnes nenajdeme mnoho souborů, které by se v tomto ohledu mohly železnici rovnat. A především je z velké části stále provozní, respektive stále slouží původnímu účelu a to v některých případech bez přerušení mnoho desítek let. Tato zásadní specifika v kombinaci s metodami identifikace, hodnocení a přístupem k ochraně, vytváří tři hlavní závěry, umožňující stanovení specifického přístupu k železničnímu dědictví.
dc.description.abstractIndustrial revolution changed the planet and created the world we live in today. Railway is product of industrial revolution, and same time its instrument.Since its formation concentrates supreme experts in science and technology,brings new procedures into industry, both civil and mechanical engineering,new building types in architecture, influences urbanism of towns and cities,and shape of landscape. Also interferes with other fields, telecommunication,economy, politics, as well as art and culture, and is part of lives of common people. Values created by railway,contained in artefacts from early ages of railways till present day, are part of cultural heritage. Those monuments deserve same approach as any other historical monument. Railway heritage have its differences, influencing its identification,evaluation,methods of conserving and possibilities of reuse or conversion. Extent of complexes created by railway in amout of objects and spread is far higher than in any other monuments. Construction patterns were used in rangue unseen before,hardly comparable to any other groups of objets even today.And especially,it is mostly still in use,for its original purpose,in some cases for tens of years of years without interruption. Those major differences, combined with methods of identification, evaluation and approach to conservation, formulates theree main conclusions,allowing to determine specific approach to railway heritage.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectželezniční dědictví, industriální dědictví, kulturní dědictví, železnice, architektura, urbanismus,Prahacze
dc.titleŽelezniční dědictví - identifikace, hodnocení a možnosti nového využití.
dc.titleRailway heritage - identification, evaluation and conversion.eng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:44Z
dc.date.accepted2011-02-03 00:00:00.0
dc.contributor.refereeNový Alois
dc.description.departmentkabinet modelového projektovánícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineArchitektura, teorie a tvorbacze
theses.degree.grantorFakulta architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record