Show simple item record

Electronization of clinical forms and output to the electronic health record

dc.contributor.advisorSchlenker Anna
dc.contributor.authorŠmíd Vítek
dc.date.accessioned2019-02-20T10:54:21Z
dc.date.available2019-02-20T10:54:21Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-695600184305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80159
dc.description.abstractElektronizace klinických formulářů a jejich výstup do elektronického zdravotního záznamu Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikace, která usnadní lékařům práci při posuzování schopnosti pacientů zvládat životní potřeby pomocí dotazníku WHODAS 2.0 (World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0). Pro vývoj aplikace byla použita verze pro profesionálního tazatele se 36 otázkami. Vývoj aplikace je zaměřen na jednoduché ovládání a bezpečnost dat. K vývoji aplikace byl použit programovací jazyk HTML v kombinaci s JavaScriptem a s kaskádovými styly. Aplikace je v současné době v zkušebním provozu. Aplikace byla prezentována na konferenci k českému překladu WHODAS 2.0.cze
dc.description.abstractElectronic tools for describing the patient's requirements. This bachelor thesis focuses on the development of applications that will make it easier for doctors to assess the patient's ability to manage their life needs using the WHODAS 2.0 questionnaire (World Health Organization's Disability Assessment Program 2.0). A version of the professional questionnaire with 36 questions was used to develop the application. Application development is focused on simple control and data security. HTML programming language in combination with JavaScrip and cascading styles was used to develop the application. The application is currently in trial mode. The application was presented at the WHODAS 2.0 Czech translation conference.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectWHODAS,hodnocení funkčního stavu,ADL,stav pacienta,JavaScript,HTML,ÚZIS,CSScze
dc.subjectWHODAS,patient status,JavaScript,HTML,ÚZIS,CSSeng
dc.titleElektronizace klinických formulářů a jejich výstup do elektronického zdravotního záznamucze
dc.titleElectronization of clinical forms and output to the electronic health recordeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-20
dc.contributor.refereeSládková Petra
theses.degree.disciplineBiomedicínská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské informatikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record