Show simple item record

Recruitment and Selection of Employees with Autistic Spectrum Disorders

dc.contributor.advisorŠimonová Klára
dc.contributor.authorKajabová Anna
dc.date.accessioned2019-02-20T10:52:42Z
dc.date.available2019-02-20T10:52:42Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-695600085305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80077
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců s poruchami autistického spektra. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány personální činnosti a poruchy autistického spektra na základě odborné literatury. V praktické části jsou uvedeny informace týkající se získávání a výběru zaměstnanců s poruchami autistického spektra ve společnosti XY. Byl proveden výzkum metodami polostrukturovaného rozhovoru a dotazníkového šetření. Výzkum byl porovnán s odbornou literaturou a byla vytvořena speciální metodika výběru zaměstnanců s poruchami autistického spektra.cze
dc.description.abstractThe subject of this Bachelor Thesis is Recruitment and Selection of Employees with Autistic Spectrum Disorders. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the recruitment processes and autistic spectrum disorders based on expert literature. The practical part contains information regarding the recruitment process of employees with autistic spectrum disorders in the company XY. Research has been carried out by semi-structured interviews and questionnaire survey. The research was compared with specialized literature and a special methodology for the selection of employees with autistic spectrum disorders was created.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectŘízení lidských zdrojů,získávání zaměstnanců,výběr zaměstnanců,metody výběru,poruchy autis-tického spektracze
dc.subjectHumane resource management,employee recruitment,employee selection,selection methods,autism spectrum disorderseng
dc.titleZískávání a výběr zaměstnanců s poruchami autistického spektracze
dc.titleRecruitment and Selection of Employees with Autistic Spectrum Disorderseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeŠkorňová Eva
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record