Show simple item record

Employment of Disabled People in a Selected Organizationdc.contributor.advisorŠkorňová Eva
dc.contributor.authorOdložilíková Petra
dc.date.accessioned2019-02-20T10:52:34Z
dc.date.available2019-02-20T10:52:34Z
dc.date.issued2019-02-07
dc.identifierKOS-695600073405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80069
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou zaměstnávání hendikepovaných osob a představuje statistické údaje v ČR. Praktická část se zaměřuje na firmu Česká spořitelna, a.s. Cílem práce je snížení nákladů na náhradní plnění. Ve výzkumném šetření zjišťuji, jaký druh postižení respondenti mají, zastoupení dle věku a pohlaví, jaké mají pracovní zkušenosti a jak si myslí, že je společnost vidí. V poslední části navrhuji metody zvýšení počtu hendikepovaných zaměstnanců.cze
dc.description.abstractThis thesis pursues with employment of disabled people and represents statistical data in the Czech Republic. The practical part focuses on the company Česká spořitelna, a.s. The aim of the work is to reduce the cost of the facultative compensation of the company. I am interested in what kind of disability the respondents have, representation by age and gender, which work experience do they have and how they think that society sees them in the research. In the last part I propose methods of increasing the number of disabled employees.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZaměstnávání zdravotně postižených,zdravotní postižení,povinnosti zaměstnavatelů,plnění povinného podílu OZP,společenská odpovědnost firem,Česká spořitelna a.scze
dc.subjectEmployment of Disabled People,disability,employers’ obligations,compulsory performance,CSR,Česká spořitelna a.seng
dc.titleZaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybrané organizacicze
dc.titleEmployment of Disabled People in a Selected Organizationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2019-02-12
dc.contributor.refereeŠikýř Martin
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record