Show simple item record

Geodetic documentation of railway station Lípa

dc.contributor.advisorBraun Jaroslav
dc.contributor.authorPártlová Lucie
dc.date.accessioned2019-02-20T10:52:11Z
dc.date.available2019-02-20T10:52:11Z
dc.date.issued2019-02-14
dc.identifierKOS-695599996605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80050
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá mapováním drážního pozemku v úseku železniční stanice Lípa. Obsahem práce je představení postupu měřických, výpočetních a grafických prací. Dále popis použitých měřických přístrojů a počítačových programů. Výsledkem práce je vyhotovená mapa v měřítku 1:500, která odpovídá předpisům SŽDC.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the mapping of the railway land in the section of the railway station Lípa. Content of the thesis is presentation of measuring, computing and graphic work. Furthermore, a description of used measuring tools and computer programs. The result of the measurement is a map 1:500 according rules of SŽDC.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectměření,totální stanice,měřický vozík,GNSS,GROMA,MGEO,Kokeš RAILcze
dc.subjectmeasurement,total station,measuring trolley,GNSS,GROMA,MGEO,Kokeš RAILeng
dc.titleGeodetická dokumentace železniční stanice Lípacze
dc.titleGeodetic documentation of railway station Lípaeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereeKozlík David
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record