Show simple item record

Possibilities of new methods for documentation and presentation of historic objects

dc.contributor.advisorPavelka Karel
dc.contributor.authorSvatušková Jiřina
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:37Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:37Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifierKOS-43071897805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8004
dc.description.abstractV disertační práci je popsán současný stav dokumentace a presentace památek, vytvářený odborníky z řad památkářů a archeologů. Vzhledem k tomu, že je zaznamenána potřeba řešit současný nevyhovující stav dokumentačních a presentačních metod, jsou v práci navrženy možnosti, jak by bylo možné situaci vyřešit. V první části jsou zmíněny ne vždy v tomto odvětví běžně používané, ale přinejmenším známé metody jako jsou modely vytvořené na základě fotogrammetrického zaměření nebo laserového skenování. Tyto metody jsou časově náročné, pracné a vyžadují speciální přístrojové a softwarové vybavení, díky čemuž není jejich zavádění do archeologicko - památkové praxe často příliš ochotně přijímané. Cílem práce je proto navržení takových metod, které by poskytly výsledky srovnatelné s výstupy např. z laserového skenování, ale s nesrovnatelně menšími nároky na čas, přístrojové vybavení a to vše v podstatě s nulovými náklady. Dokumentačním a presentačním výstupem jsou pak v tomto případě modely tvořené mračnem bodů nebo obarvenou geometrií, které vznikly z velké části na základě automatických metod tj. bez náročné ruční editace. V některých případech může stačit statická podoba vytvořeného modelu, většinou je ale zapotřebí s modely dále pracovat - otáčet si je, měřit, vkládat poznámky, vytvářet řezy atp. Proto je v této práci dále navržen uživatelsky příjemný program, který toto umožňuje. Nevytváří složité propracované modely jako animační software, ale pro velkou část dokumentačních potřeb památkářů a archeologů by mohl být novinkou, která může posunout jejich práci trochu blíže světové úrovni.
dc.description.abstractThe paper describes current methods of architectural heritage documentation and presentation as they have been created by experts on architectural heritage and archeologists. As there is a need to improve the methods currently in use, I deal with possible options to resolve the situation. The first part of the paper deals with less common but known methods such as models based on photogrammetric measurement or laser scanning. These methods are time consuming and require special SW and HW equipment. This makes them not so widely accepted or emloyed in archeology and architectural heritage practice. The goal was to suggest and develop methods with results comparable to e.g. laser scanning but requiring considerably less time, costs and both software and hardware equipment. In this case the documentation and presentation output is a model based on point cloud or coloured mesh created mostly using automated methods, i.e. without the need of a time consuming manual editting. In some cases a static model form may be sufficient, however in most cases further processing of the models is necessary - rotating, measuring, entering text notes, creating cross-sections, etc. This is why this paper suggests a user-friendly software which makes this possible. The output is not an elaborate detailed model like the one created using an animation software, however it is sufficient for most needs in historical building documentation and archeology. It can be an important improvement helping the scientist to attain the best world standards in his work.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectSHP, operativní průzkum, předprojektová příprava, fotogrammetrie, laserové skenování, automatické metody, 3D model, obrazová korelace, mračno bodů, SIFT, matching, SfM, PMVS, Bundler, MeshLab, rekonstrukce plochy, Alpha Shape, Ball pivoting, Marching cubes, Poissonova rekonstrukce, program pro práci s mračnem, Java, Karlův most, minaret Choli, barokní sochy z Kuksu, madrása Kubahan,cze
dc.titleMožnosti využití nových metod k dokumentaci a presentaci historických objektů
dc.titlePossibilities of new methods for documentation and presentation of historic objectseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:37Z
dc.date.accepted2011-06-27 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra mapování a kartografiecze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record