Show simple item record

Calculation of traction properties of the articulated freight tram

dc.contributor.advisorKolář Josef
dc.contributor.authorČermák Pavel
dc.date.accessioned2019-02-20T10:51:47Z
dc.date.available2019-02-20T10:51:47Z
dc.date.issued2018-09-09
dc.identifierKOS-695599916205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80027
dc.description.abstractTéma mé bakalářské práce vniklo v návaznosti na projekt pro transport a zpracování směsného komunálního odpadu (dále jen SKO), který začal v rámci volitelného předmětu Strojírenské konstruování IV. Moje bakalářská práce se zabývá trakční mechanikou souprav upravené tramvaje tatra T3. Úprava tramvaje spočívá ve vytvoření nákladního kolejového vozu schopného převážet po městské kolejové síti komunální odpad, případně i jiný náklad. Mechanickými výpočty analyzuji více druhů zapojení souprav. Jednotlivé soupravy jsou vždy analyzovány při předpokládaném plném zatížení/naložení. Cílem práce je prozkoumat trakční možnosti tramvaje tatra T3 pro přepravu kontejnerů s SKO.cze
dc.description.abstractThe theme of my bachelor thesis was connected with the project for the transport and processing of mixed municipal waste (hereinafter referred to as SKO), which started under the optional subject of Engineering Design IV. My bachelor thesis deals with the traction mechanics of the set of tram T3. The modification of the tram consists in the creation of a freight wagon capable of transporting municipal waste, or other cargo, over the municipal rail network. Mechanical calculations analyze multiple types of wiring. The individual kits are always analyzed for the assumed full load. The aim of this work is to investigate traction possibilities of Tatra T3 tram for transport of containers with SKO.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectnákladní tramvaj T3,dvou a třívozová souprava,trakční charakteristiky,jízdní odpory,jízdní cykluscze
dc.subjectCarGo tram T3,articulated freight tram,traction characteristics,driving resistors,driving cycleeng
dc.titleVýpočet trakčních vlastností třívozové tramvajové soupravycze
dc.titleCalculation of traction properties of the articulated freight trameng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-14
dc.contributor.refereeKalivoda Jan
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record