Show simple item record

Prospects of construction companies trading in commodity exchange - building materials and waste, risksdc.contributor.advisorLiška Václav
dc.contributor.authorTesařová Lucie
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:35Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:35Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifierKOS-43071894905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8000
dc.description.abstractPřipravovaná disertační práce pojednává o problematice komoditního obchodování v návaznosti na stavební firmy. Je provedena analýza současného stavu komoditního obchodování v České republice i v zahraničí. Problematika komoditního obchodování je zpracována také teoreticky. Hlavním cílem je představit možnosti stavebních firem obchodovat na komoditních burzách, především s komoditami stavební materiály a odpady. Jeden z cílů, který vznikl v průběhu zpracování disertační práce je pokus definovat návrh opatření pro české stavební firmy k většímu využívání obchodování na komoditní burze. Dále jsou zde zhodnoceny rizika, která při obchodování na komoditních burzách vznikají. Součástí práce je popis současné a navrhované legislativy. Rozebrány jsou komoditní burzy v České republice. Největší pozornost je věnována jedné z nejvýznamnějších komoditních burz, které v současnosti máme v České republice, konkrétně Českomoravské komoditní burze Kladno. Soustředí se na vývoj se všemi problémy, které ji provázejí, na možnosti jejího využívání pro stavební firmy. Je zde snaha o objektivní zhodnocení informací získaných z mnoha stran, nalezení příčin a důsledků jednotlivých problémů. Jedním z nich je neustálá obliba starých dodavatelsko-odběratelských vztahů v jednotlivých podnicích, která zákonitě brání rozvoji komoditních obchodů. V konečné rovině jde o zamyšlení nad nejbližší budoucností komoditních burz v České republice. Využity k tomu byly informace z Ministerstva průmyslu a obchodu, kde připravili nový zákon o komoditních burzách, který by měl přinést oživení do tohoto oboru. Jsou zde shromážděny nejdůležitější zásady týkající se daných témat, ucelených v jednom celku.
dc.description.abstractThis thesis is oriented on the problems of commodity trading in relation to construction companies. It analyzed the current state of commodity trading in the Czech Republic and abroad. The issue of commodity trade is handled well in theory. The main objective is to introduce the possibility of construction companies traded on commodity exchanges, particularly with commodity building materials and waste. One of the goals established during the processing of the dissertation thesis is an attempt to define measures for the Czech construction companies to increase the use of trading on the Commodity Exchange. Furthermore, there are risk assessment, which trade on commodity exchanges offer. Is also a description of current and proposed legislation. At the close of the thesis is to think over the immediate future of commodity exchanges in the Czech Republic. Used to have information from the Ministry of Trade and Industry, which prepared a new law on commodity exchanges, which should bring a revival in this field.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectKomoditní burza, stavební a demoliční odpad, komodita dříví, rizika, odpady, burza, kapitálové trhy, finanční trhy, deriváty, legislativa. Commodity Exchange, construction and demolition debries, commodity building materials, commodity waste, commodity wood, financial risk, waste, Exchange, Capital Market, Financial Market, derivativecze
dc.titlePerspektivy obchodování stavebních firem na komoditních burzách - stavební materiály a odpady, rizika
dc.titleProspects of construction companies trading in commodity exchange - building materials and waste, riskseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:35Z
dc.date.accepted2011-06-20 00:00:00.0
dc.contributor.refereeGazda Jan
dc.description.departmentkatedra společenských vědcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record