Show simple item record

Thread manufacturing technology in different types of production

dc.contributor.advisorRázek Vítězslav
dc.contributor.authorOpička Tomáš
dc.date.accessioned2019-02-20T10:50:50Z
dc.date.available2019-02-20T10:50:50Z
dc.date.issued2018-08-31
dc.identifierKOS-695599877205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79979
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby závitů v různých typech výrob. První část této práce vysvětluje základní pojmy spojené se závitovými prvky a zmiňuje jejich rozdělení. Druhá část se zaměřuje na tradiční výrobní technologie, jejich kinematiku, produktivitu, oblasti použití a na dosahované kvalitativní parametry závitů. Třetí část se věnuje současným metodám zhotovování závitů, které se využívají především na CNC obráběcích strojích. Jsou zde podrobněji popsány nejmodernější technologie a nové typy nástrojů, včetně nástrojových materiálů a povrchových úprav.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with thread manufacturing in different types of production. The first part of this thesis explains the basic concepts associated with threads and their distribution. The second part focuses on traditional production technologies, their kinematics, productivity, application areas and achieved qualitative parameters of the threads. The third part deals with current thread making methods, which are utilized mainly on CNC machines. In this part are described more advanced technologies and new types of tools, including tooling materials and surface finishes.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectzávitování,závit,řezací závitník,tvářecí závitník,strojní závitník,řezání závitů,moderní metodycze
dc.subjectthreading,thread,cutting tap,forming tap,machine tap,thread cutting,modern methodseng
dc.titleTechnologie výroby závitů v různých typech výrobcze
dc.titleThread manufacturing technology in different types of productioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-05
dc.contributor.refereeTomíček Jan
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record