Show simple item record

Geometric characteristics of upper limb muscles

dc.contributor.advisorVotava Jan
dc.contributor.authorKvětoň Martin
dc.date.accessioned2019-02-20T10:50:47Z
dc.date.available2019-02-20T10:50:47Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-695599876005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79975
dc.description.abstractPráce se zabývá měřením fyziologických průřezů svalů ramenního kloubu. Konkrétně šesti svaly, které se podílí na pohybu ramene. Cílem je určení fyziologických průřezu s využitím 3D modelovacího programu. A z vytvořených 3D modelů svalů naměření správných parametrů k vypočtení průřezu. Jako program byl zvolen Seg3D. Práce má tři hlavní části. Anatomická část slouží k vysvětlení základních pojmů, které slouží jako základní kameny pro práci s kryogenními snímky. Druhou částí je vysvětlena funkce svalu, od jeho struktury až po vnitřní stavbu. Třetí, experimentální část se věnuje postupu při modelaci v Seg3D a výpočtům. Z vypočtených fyziologických průřezů má největší sval deltový.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with measuring of physiological cross - section areas of shoulder joint muscles. Specifically, 6 muscles involved in the shoulder movement. The aim is to calculate physiological cross - section area using a 3D modeling program. Measure right parameters to calculate cross - section area from the created 3D models. Seg3D was chosen as a program. The thesis has three main parts. There is the anatomical part, which is necessary for explaining basic concepts for working with cryogenic images. Second part explains muscle function, from its muscle architecture to the inner structure. The third, experimental part deals with the process of modeling in Seg3D and calculations. The greatest cross - section area has deltoid muscle.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectFyziologický průřez svalu,3D model,ramenní kloub,struktura svalcze
dc.subjectPhysiological cross - section area of muscle,3D model,shoulder joint,muscle architectureeng
dc.titleGeometrické charakteristiky svalů horní končetinycze
dc.titleGeometric characteristics of upper limb muscleseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeDaniel Matej
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record