Show simple item record

The use of solar energy in low energy and passive family housesdc.contributor.advisorJelínek Vladimír
dc.contributor.authorNapoleao dos Reis Alfredo
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:31Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:31Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifierKOS-43071891305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/7994
dc.description.abstractAž do nedávné doby bylo známo, že slunce je nevyčerpatelný zdroj energie, ale náklady na technologii pro přeměnu slunečního záření na elektrickou energii nebo na ohřev teplé vody, byl pro většinu nepřístupný. Proto byla potřeba rozvíjet jednoduché a levné technologie na vybudování systému solárního ohřevu vody vhodného pro domy na venkově nebo ve městě ve snaze zachránit životní prostředí s cílem propagovat tento šetrnější způsob výroby energie. Denní slunce přenáší velké množství energie prostřednictvím elektromagnetických vln, a tato energie vytváří všechny přirozené procesy, jako je fotosyntéza, která kombinuje světelnou energii ze slunce s oxidem uhličitým z atmosféry ke skladování energie v rostlinách ve formě uhlovodíků. Ohřev vody pro osobní účely patří mezi hlavní aktuální problémy energetiky, se kterými některé země ve světě bojují. Ve vyspělých zemích využití sluneční energie je poměrně rozšířené. Celkem ji využívá více neţ 80% domácností, jak pro ohřev vody a vytápění, tak i pro výrobu elektrické energie. Vláda by měla podpořit nejen využívání sluneční energie, ale i rozšířit veřejné povědomí o širokých výhodách energie ze slunce.
dc.description.abstractUntil recently it has been known that the sun is an inexhaustible source of energy, but the cost of technology to convert sunlight into electricity or to heat hot water, was unavailable for most people. Therefore, there was the need to develop simple and inexpensive technology to build solar water heating systems suitable for houses in the countryside or the city in an attempt to save the environment, with a view of promoting a friendly way of producing energy. Daily sunshine carries a large amount of energy via electromagnetic waves, and this energy creates all natural processes such as photosynthesis, which combines the light energy from the Sun and carbon dioxide from the atmosphere to store the energy in plants in the form of hydrocarbons. Heating water for personal use is one of the main current issues of energetics, with which some countries in the world still struggle. In developed countries, the use of solar energy is quite widespread. In total, it is used by more than 80% of households for both hot water and heating, and power generation. The government should not only encourage the use of solar energy, but also raise public awareness about the broad benefits of energy from the Sun.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectSolární energie, obnovitelné zdroje, teplá voda, tepelné zisky solární soustavy, účinnost solárního kolektoru. Solar energy, renewable energy, hot water, heat gains of solar system, the efficiency of solar collector.cze
dc.titleVyužití solární energie v rodinných nízkoenergetických a pasivních domech
dc.titleThe use of solar energy in low energy and passive family houseseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:31Z
dc.date.accepted2011-09-12 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record