Show simple item record

Roundwood timber joints

dc.contributor.advisorSemerák Petr
dc.contributor.authorHeidenreich David
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:30Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:30Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifierKOS-43071890905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/7993
dc.description.abstractDřevěná kulatina vždy byla tradičním stavebním materiálem používaným v Evropě. V současné době stoupá zájem o její využití na konstrukce pozemních staveb, a to z důvodů převážně ekonomických. Konstrukční využívání dřevěné kulatiny navíc plně zapadá do snah o trvale udržitelný rozvoj.Disertační práce si klade za cíl prezentovat současné znalosti o dřevěné kulatině, o jejích vlastnostech z hlediska pevnosti, únosnosti a trvanlivosti. V práci jsou popsány různé možnosti spojování konstrukčních prvků z dřevěné kulatiny. Jeden spoj, typu ocel dřevo, kde je ocelový plech vložen do naříznutého konce kulatiny a zajištěn dvojicí svorníků, je detailně zkoumán zkouškami na únosnost. Tyto zkoušky jsou poté porovnány s výpočtem na 3D modelu metodou konečných prvků. V závěru přináší práce příklady využití kulatiny na konkrétní konstrukce - komunikační věž a rozhlednu. Práce tak dává celkový přehled o problematice návrhu a využití kulatiny na konstrukce pozemních staveb.
dc.description.abstractRoundwood has always been traditional building material in Europe for long centuries. Nowadays there is a growing interest to use roundwood for economical reasons mostly. Moreover using roundwood fulfils the requirements of sustainable development.The objective of the paper is to present recent knowledge about roundwood timber, about its qualities, with respect to strength, stiffness and durability. Paper describes various connection techniques of roundwood timber in order to present an overview of possible joints. One type of joint, with steel plate placed into slotted end of roundwood pole and secured with a pair of dowels, is described more briefly. Paper explains how to design a structural member, which is then tested for a load bearing capacity. These tests are compared with 3D model calculation in finite element method. The last part of the paper presents examples of use of roundwood - communication mast and watchtower. That is how the paper gives an overall handbook for design of roundwood timber structures.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectroundwood timber - dřevěná kulatina, sustainable development - trvale udržitelný rozvoj,joint - spoj, load bearing capacity - únosnost, finite element method - metoda konečných prvkůcze
dc.titleSpoje dřevěné kulatiny
dc.titleRoundwood timber jointseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:31Z
dc.date.accepted2011-09-20 00:00:00.0
dc.contributor.refereeWald František
dc.description.departmentkatedra fyzikycze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record