Show simple item record

Design and rotation control of the sample manipulatordc.contributor.advisorVlčák Petr
dc.contributor.authorPála Michal
dc.date.accessioned2019-02-20T10:49:47Z
dc.date.available2019-02-20T10:49:47Z
dc.date.issued2018-09-09
dc.identifierKOS-695599853205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79923
dc.description.abstractV této práci se zabývám návrhem víceúčelového rotačního manipulátoru. Manipulátor slouží pro polohování vzorků depozičního zařízeni IBAD (Ion Beam Assisted Deposition - depozice s asistencí iontového svazku). Tato práce by měla depozici metodou IBAD zefektivnit z hlediska úspory času. V současnosti je třeba vytvořit vakuum v aparatuře před depozicí každé varianty vzorků. S tímto manipulátorem lze tvořit několik různých sad vzorků na pouhé jedno vyčerpání vzduchu. Manipulátor funguje na principu zastínění již nadeponovaných vzorků před dalším nanášením. Jedná se o speciální záležitost, protože toho zařízení pracuje ve vakuum a při různých teplotách. Za účelem vysvětlení vývoje návrhu manipulátoru se práce zabývá teoretickým úvodem do vakuové techniky, depozičních procesů a dalších odvětví, protože to se tyto faktory zpětně odráží v návrhu řešení. Cílem práce je usnadnit proces depozice tak, aby bylo možné připravit různé varianty vyvíjených vzorků v jednom procesu.cze
dc.description.abstractIn this work I am focused into design of a multipurpose rotary sample holder. The manipulator is designed to serve in depositing device IBAD (Ion Beam Assisted Deposition). This thesis should make the IBAD method more time-saving. At present, it is necessary to create a vacuum in the device before each depositing of every sample variant. With this manipulator, you can create several different sets of models for just one air exhaustion. The manipulator operates on the principle of hiding already deposited samples. This sample holder works in vacuum and works in many different temperatures. In order to explain the development of manipulator design, the thesis deals with the theoretical introduction of vacuum technology, deposition processes and other industries cause of influencing solutions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDepozice,IBAD,Tenké vrstvy,Vzorkycze
dc.subjectDeposition,IBAD,thin films,sampleseng
dc.titleNávrh a řízení pohybu manipulátoru vzorkůcze
dc.titleDesign and rotation control of the sample manipulatoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-14
dc.contributor.refereeTolde Zdeněk
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav fyzikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record